Strażacy ostrzegają: W lasach jest niebezpiecznie sucho! Będzie zakaz wstępu?

-

Aktualnie na terenie województwa Małopolskiego w lasach obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Z powodu braku deszczu ściółka jest bardzo sucha.

W zeszłym roku strażacy w Małopolsce do pożarów lasów, młodników i upraw leśnych wyjeżdżali 177 razy. W tym roku odnotowano już 69 tego typu pożarów (w marcu 12 a w kwietniu 54).

W powiecie bocheńskim w 2019 roku strażacy do pożarów lasów wyjeżdżali 3 razy; w tym roku już osiągnęli tę liczbę – a jest dopiero kwiecień.

W lasach zagrożenie pożarowe

Na terenie dużej części kraju, w tym w Małopolsce, obowiązuje obecnie najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. To wskaźnik, który określa poziom prawdopodobieństwa zaistnienia pożaru w danym dniu, w zależności od dynamicznych zmian pogodowych i wilgotności ściółki.

Dlatego strażacy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przypominają, że w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:

  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Zakaz wstępu do lasu?

Na razie nigdzie takie zakazy nie zostały wprowadzone, ale teoretycznie poszczególne nadleśnictwa mają taką możliwość. Zgodnie z § 12 cyt. rozporządzenia zakaz wstępu do lasu wprowadza się przy 3 stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 900 będzie niższa od 10%.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni OSP Nowy Wiśnicz KP PSP w Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023