Przez epidemię Bochnia bez budżetu obywatelskiego w 2021 roku?

-

Wśród projektów uchwał przygotowanych na kwietniową sesję Rady Miasta Bochnia jest pomysł rezygnacji z przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W ten sposób miasto chce zaoszczędzić prawie 1,6 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem, który jest załącznikiem do regulaminu bocheńskiego budżetu obywatelskiego, 10 maja powinno rozpocząć się przyjmowanie projektów do przyszłorocznej edycji BO. Dlatego uchwałę, która ma anulować edycję 2021, przygotowano już na kwietniową sesję.

Regulamin określa, że środki na zadania z budżetu obywatelskiego, mają wynieść 1 proc. wydatków miasta zawartych w ostatnim rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dokładna kwota na 2021 rok to 1 591 629 zł.

Kryzys uszczupli wpływy miasta

W projekcie uchwały w sprawie odstąpienia od BO 2021 urzędnicy powołali się na społeczno-gospodarcze skutki ogłoszonego w Polsce stanu epidemii oraz „wprowadzonych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej związanych z rozprzestrzeniającym się koronawirusem”.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia w 2021 roku spowoduje obciążenie budżetu miasta kwotą 1 591 629 zł. W obliczu szalejącej epidemii i spowodowanym nią kryzysem finansowym pewne jest znaczne i długofalowe uszczuplenie wpływów do budżetu miasta, których na obecną chwilę nie sposób nawet oszacować” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Zadania z BO nie są strategiczne

Urzędnicy podkreślili, że w obecnej sytuacji jako priorytetowe należy uznać realizowanie przedsięwzięć wieloletnich, a w szczególności tych, które współfinansowane są z uzyskanych wcześniej dotacji: – „Zadania zgłaszane przez mieszkańców w ramach BO są niewątpliwie istotne dla lokalnych społeczności, jednak nie należą do strategicznych działań wpływających na rozwój Bochni”.

Zwrócono też uwagę na aspekt zdrowotny. – „Biorąc pod uwagę obecne zalecenia związane z epidemią i narodową kwarantanną niezasadne jest prowokowanie mieszkańców do dodatkowych kontaktów międzyludzkich związanych z przygotowaniem projektów, ich konsultowaniem i ewentualnymi korektami” – napisano w uzasadnieniu.

To nie całkowita rezygnacja z BO

Podkreślono również, że w projekcie uchwały mowa jest o odstąpieniu od przeprowadzenia jednej edycji BO, a nie rezygnacji z tej inicjatywy.

Decyzja w tej sprawie należy do rady miasta. Najbliższą sesję zaplanowano na 30 kwietnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X