Prawie 3,5 mln zł dla powiatu bocheńskiego na przebudowę dróg

-

Blisko 3,5 mln dofinansowania otrzymał powiat bocheński z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch inwestycji: przebudowę drogi powiatowej w Rzezawie oraz w Królówce.

W środę odbyła się wideokonferencja z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem, podczas której poinformował o otrzymanym dofinansowaniu.

Pozyskanie tych środków jest niewątpliwym sukcesem, tym bardziej, że na realizacje tych inwestycji mieszkańcy czekali od lat. Są to ważne odcinki dróg lokalnych, które odgrywają znaczącą rolę w systemie komunikacyjnym powiatu bocheńskiego. Dziękuję pani burmistrz Małgorzacie Więckowskiej i panu wójtowi Mariuszowi Palejowi za wsparcie finansowe tych zadań – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Zakres robót w Królówce dotyczy dwóch odcinków. Pierwszy obejmuje budowę nowego chodnika wraz z kolektorem kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni z poszerzeniem jej do 6 m. Ponieważ inwestycja jest realizowana w cyklu dwuletnim, to w bieżącym roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz częściowe wykonanie chodnika, natomiast pozostałe roboty zostaną wykonane w 2021 r.

Zakres robót na drugiej części inwestycji przewiduje dokończenie budowy chodnika wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, lamp oświetlenia solarnego przy Gackowych Potokach, oświetlenia aktywnego, wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie szkoły i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Całość robót na drugim odcinku jest przewidziana do wykonania w 2020 r.

Druga inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Pacynkowej w Rzezawie. Powstanie tam chodnik, który będzie zlokalizowany po prawej stronie drogi powiatowej w miejscu istniejącego pobocza i rowu, który zostanie zastąpiony kolektorem. Pobocza zostaną umocnione kruszywem kamiennym wraz ze skropieniem emulsją asfaltową. Planowany termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2020 r.

Otrzymane dofinansowanie stanowi 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023