Gmina Bochnia. Radni twierdzą, że w ośrodkach zdrowia nie będzie pediatrów. „To kłamstwo”

-

Opozycyjni radni w Gminie Bochnia alarmują, że GZOZ chce zlikwidować gabinety lekarzy pediatrów i pozbawić opieki medycznej dzieci w gminie. W weekend rozesłali do mediów swoje stanowisko w tej sprawie. Zdumiona dyrekcja ośrodka zdrowia stanowczo dementuje te informacje, a zastępca wójta Ewelina Makowska komentuje: – Żaden z podpisanych na oświadczeniu radnych nie pofatygował się nawet, aby zapytać, choćby telefonicznie, czym jest podyktowana planowana zmiana statutu. Liczy się tylko wywołanie zamieszania.

Bo to właśnie zmiana w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej wywołała niepokój trójki radnych tworzących klub Chcemy Dobrego Gospodarza – Stanisława Cefala, Witolda Kowalskiego oraz Izydora Wróbla. W projekcie uchwały przygotowanej na najbliższą sesję rady gminy zapisano, że w statucie ośrodka „w ust. 1 do ust. 7 wykreśla się każdorazowo zapis w brzmieniu: b) Gabinet lekarza pediatry”.

– Zmiany mają jedynie charakter kosmetyczny mający na celu ujednolicenie nazewnictwa gabinetów lekarskich w ośrodkach zdrowia. Konieczność ich dokonania wynika ze stanowiska zespołów kontrolujących naszą jednostkę w ubiegłym roku – wyjaśnia Katarzyna Kupisz Dyrektor GZOZ. I zapewnia: Zmiana ta nie spowoduje ograniczenia pracy lekarzy pediatrów.

Radni uważają inaczej.

Kowalowi też może się udać naprawić zegarek”

– Wykreślenie tego zapisu oznacza faktycznie zmianę Schematu Organizacyjnego S.P. G.Z.O.Z. Likwiduje się gabinety lekarza pediatry, a pozostanie tylko gabinet lekarza POZ – stwierdzają radni w swoim stanowisku, a dalej obrazowo przestrzegają przed konsekwencjami.

– Organizm dziecka, nie jest tożsamym z organizmem dorosłego człowieka. Dlatego powstał w medycynie kierunek „Pediatria”. Ktoś mądry tak uczynił, a teraz ktoś w naszej gminie chce zaklinać rzeczywistość, uznając że na terenie Gminy Bochnia wystarczy, że będą lekarze POZ. (…) Szanowni Radni, przecież kowalowi też może się udać naprawić zegarek, dlaczego więc zanosimy tenże do zegarmistrza , a nie do kowala.

Klub apeluje do pozostałych radnych: – Zanim podniesiecie rękę za tą uchwałą, pomyślcie o dzieciach i wnukach, które w momencie gdy zagłosujecie „za”, pozbawicie specjalistycznej opieki lekarskiej.

Stanowisko radnych publikujemy w całości na końcu artykułu.

„Twierdzenie, że w SPGZOZ Bochni nie będzie pediatry jest kłamstwem”

– W SP GZOZ są i będą nadal dostępni pediatrzy, zgodnie z zawartą umową z NFZ oraz obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia w tym zakresie, których celem jest jak w samej nazwie wynika „podstawowa opieka zdrowotna” – informuje lek. med. Katarzyna Cyz, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w gminnym ośrodku zdrowia.

Wyjaśnia także: – W POZ-tach udzielane są świadczenia przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej (dla mniej wtajemniczonych specjalizacja w zakresie medycyny rodzinnej łączy dwie specjalności czyli internę i pediatrię), lekarzy internistów i oczywiście lekarzy pediatrów.

Mówiąc inaczej: pediatrzy to de facto także lekarze POZ, więc należało uprościć zapisy statutu.

Dlatego Katarzyna Cyz ocenia stanowczo: – Twierdzenie, że w SPGZOZ Bochni nie będzie pediatry jest kłamstwem.

„Liczy się wywołanie zamieszania”

– Żaden z podpisanych na oświadczeniu radnych nie pofatygował się nawet, aby zapytać, choćby telefonicznie, czym jest podyktowana zmiana statutu – zwraca uwagę Ewelina Makowska, zastępca wójta gminy Bochnia. – Działanie tej trójki ma na celu jedynie zaistnienie w lokalnych mediach. Co do zasady zwykle są przeciw podejmowanym uchwałom, bądź wstrzymują się od głosu nie przedstawiając konkretnych argumentów swojego działania. Od miesięcy dezinformują mieszkańców odnośnie funkcjonowania ośrodków zdrowia – ocenia.

– Nie wiem, czemu ma to służyć. Ich obecne działanie interpretuję w ten sposób, że troska o mieszkańców jest tylko pozorna, a liczy się wywołanie zamieszania. Chciałabym podkreślić, iż nikt nie ma zamiaru ani teraz ani w przyszłości pozbawić naszych najmłodszych pacjentów dostępu do opieki medycznej – podkreśla Ewelina Makowska.

Czym jest POZ?

Zgodnie z definicją Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczenia lekarza POZ obejmują:

  • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023