R e k l a m a

Rzezawa też nie otworzy przedszkoli

-

Wójt Mariusz Palej zdecydował, że przedszkola prowadzone przez Gminę Rzezawa nie zostaną otwarte przed 24 maja. Zastrzegł przy tym, że termin może ulec zmianie  w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

– Decyzja podyktowana głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników placówek, poprzedzona była głęboką analizą sytuacji epidemiologicznej w kontekście możliwości ponownego uruchomienia przedszkoli z uwzględnieniem wytycznych, jakie pojawiły się ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy też Ministra Edukacji jak również rozeznaniem przez Dyrektorów przedszkoli zapotrzebowania wśród rodziców w kontekście powrotu dzieci do przedszkoli – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Wytyczne mówią o tym, co organ prowadzący przedszkola oraz dyrektorzy tych placówek muszą przygotować, by spełnić warunki umożliwiające sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi przebywającymi w w/w podmiotach. Wskazania te dotyczą konieczności stworzenia procedur opieki nad dziećmi w reżimie sanitarnym obejmującym m.in.

  1. konieczność przeprowadzenia badania wody w każdym przedszkolu,
  2. zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla dzieci, nauczycieli, opiekunów i pracowników obsługi,
  3. zakup termometrów i środków do dezynfekcji dla wszystkich przebywających na terenie w/w placówek,
  4. zapewnienie odpowiedniego dystansu między dziećmi w trakcie ich przebywania na terenie przedszkoli,
  5. wyodrębnienie miejsc izolacji i wiele innych działań chroniących zdrowie podopiecznych.

– Apelujemy o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkanek i mieszkańców, szczególnie dzieci, ale także pracowników przedszkoli – zwracają uwagę władze gminy.

Podobne decyzje podejmują także inne samorządy w regionie m.in. Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia