R e k l a m a

Małopolska. Płyny dezynfekcyjne dla żłobków i przedszkoli

-

W ramach kolejnego etapu „odmrażania” gospodarki możliwe jest otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzja o wznowieniu ich działalności pozostaje w gestii organu prowadzącego i dyrekcji danej placówki, natomiast jako dodatkowe wsparcie za pośrednictwem urzędów wojewódzkich do żłobków i przedszkoli zostały przekazane środki do dezynfekcji.

– 1 i 2 maja wydaliśmy z magazynu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie około 45 tys. litrów płynów dezynfekcyjnych. Trafiły one do ok. 3 tysięcy podmiotów w 182 małopolskich gminach – poinformowało biuro prasowe wojewody małopolskiego.

W przypadku Krakowa i powiatów ościennych dostawa była realizowana bezpośrednio do siedzib jednostek samorządu terytorialnego, natomiast w przypadku pozostałych powiatów – płyn dostarczany był do Komend Powiatowych Państwowych Straży Pożarnych, a potem siłami PSP i OSP do siedzib jednostek samorządu terytorialnego.

W sumie płyny rozwożone były z wykorzystaniem 84 samochodów: 60 Państwowych i Ochotniczych Straży Pożarnych, 10 (ciężarowych) 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 3 Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, 8 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, 2 Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie i 1 Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jak poinformowano, kolejna transza zostanie przekazana niebawem.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia