R e k l a m a

Planty. Unieważniono przetarg na przebudowę kuźni i lodowni. Odrzucono wszystkie 6 ofert

-

Bocheński magistrat unieważnił przetarg na przebudowę i remont budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni. W postępowaniu złożono 6 ofert, ale aż 5 z nich odrzucono. W „grze” została jedna, która była jednak wyższa niż zakładany budżet.

Jak już informowaliśmy w przetargu złożono 6 ofert. Kwotę 4,5 mln zł, jaką magistrat przeznaczył na to zadanie, nie przekraczały 2 z nich. Była więc duża szansa na wyłonienie zwycięzcy.

Urzędnicy odrzucili 5 ze złożonych ofert. Jako powody podano m.in. brak zgody wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, rozbieżności w złożonych dokumentach, brak wadium, czy zawarcie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Po odrzuceniu 5 ofert w postępowaniu przetargowym została tylko 1 oferta od firmy „MIDPOL – INVESTMENT” na kwotę 4 784 950,63 zł. Przetarg unieważniono, bo oferta ta przewyższała zakładany budżet (4,5 mln zł) o prawie 285 tys. zł, a „zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty”.

Był to już trzeci przetarg na przebudowę i remont budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych. W poprzednich dwóch postępowaniach oferty przekraczały zakładany budżet.


W zakres inwestycji wchodzi przebudowa i remont budynków dawnej kuźni i lodowni na Plantach Salinarnych w Bochni przy ul. Orackiej nr 2 i 4 wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, gazową wraz z kotłownią gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej połączoną ze zmianą sposobu ich użytkowania na budynki usługowe (ma powstać m.in. kawiarnia, punkt informacji turystycznej i publiczna toaleta), budowę przyłączy do tych budynków oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023