Bochnia. MOSiR udostępnia bieżnię i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Ale są ograniczenia

-

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni poinformował we wtorek, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od 5 maja umożliwia korzystanie z bieżni na Stadionie Miejskim oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią. Obowiązują jednak zasady wynikające z rozporządzenia rady ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z obiektów będzie można korzystać w wyznaczonych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z delegowanym do tego pracownikiem MOSiR. Jednocześnie na obiekcie może przebywać 6 osób plus trener. Przed i po treningu należy dezynfekować ręce.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów MOSiR:

1. Możliwość wejścia na obiekt tylko po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem MOSiR Bochnia zgodnie z harmonogramem udostępniania obiektu.

2. Wejścia na obiekt tylko o wyznaczonych godzinach: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 19.30. Zajęcia mogą trwać do 70 minut.

3. Osoba odpowiedzialna: Łukasz Gicala, tel 14 6122540, kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

4. Wejście na obiekt tylko od ulicy Parkowej pod nadzorem pracownika MOSiR.

5. Na obiekcie sportowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener. Do limitu osób nie zalicza się pracowników obsługi.

6. Pracownik MOSiR Bochnia weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu.

7. Wyłącza się osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą- TOI-TOI).

8. Zawodnicy na zajęcia oraz osoby korzystające z obiektu przychodzą przebrani w odpowiedni strój (szatnie na obiekcie pozostają zamknięte).

9. Zapewnia się osobom korzystającym z obiektu środki do dezynfekcji rąk.

10. Każdy zawodnik/osoba korzystająca z obiektu przed i po zajęciach treningowych ma obowiązek dezynfekcji rąk.

11. Pracownik MOSiR Bochnia dezynfekuje powierzchnie dotykowe na obiekcie po każdej grupie korzystających.

12. Zapewnia się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających.

13. Rodzice dzieci mają zakaz wchodzenia na obiekt sportowy oraz gromadzenia się na parkingu przy Stadionie.

14. Trening może odbywać się bez maseczek. Po zakończonych zajęciach zawodnicy niezwłocznie opuszczają obiekt.

Każdy wchodzący na obiekt ma obowiązek zapoznać się z powyższymi zasadami i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023