R e k l a m a

Rewitalizacja: Termin zakończenia I etapu przesunięty o 8 miesięcy

-

Nowy termin wykonania I etapu rewitalizacji centrum Bochni to 31 sierpnia 2019 roku – poinformował podczas czwartkowej sesji rady miasta Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Rewitalizację centrum Bochni, czyli zadanie „Rynek OD-NOWA”, podzielono na trzy etapy. Koszt inwestycji to prawie 21 mln zł. Bochnia pozyskała na to zadanie dofinansowanie ze środków UE, wynoszące ponad 14,6 mln zł.

Trzy etapy

Pierwszy z etapów obejmuje ul. Solną, ul. Sutoris, ul. Dominikańską, pl. św. Kingi i badania archeologiczne na płycie Rynku. Pierwotny termin wykonania tego etapu to 20 grudnia 2018 r.

Drugi etap to ul. Wąska i Rynek z pierzejami północną, południową i wschodnią z terminem do 31 grudnia 2019 r. Natomiast trzeci etap, czyli ul. Wolnica i ul. Mickiewicza, ma być wykonany do 15 maja 2020 r.

Dodatkowe prace archeologiczne

Plac budowy został przekazany wykonawcy 3 października 2018 r. 17 października zatwierdzono projekt tymczasowej organizacji ruchu. Z kolei 5 listopada wykonawca uzyskał pozwolenie konserwatorskie i rozpoczęto prace przy I etapie tej inwestycji.

Już po kilku tygodniach można było przypuszczać, że roboty nie zostaną zakończone w planowanym terminie. Dodatkowo wstrzymano prace na ul. Dominikańskiej, bo archeolodzy odkryli tam ludzkie szczątki z przyklasztornego cmentarza i fundamenty zabudowań klasztornych. Ponadto na pl. św. Kingi ujawniono fragmenty średniowiecznej drogi z drewnianych bali.

Termin przesunięto o ponad 8 miesięcy

Nowy termin wykonania I etapu zadania „Rynek OD-NOWA” to 31 sierpnia 2019 r. Aneks w tej sprawie podpisano 31 stycznia.

I etap zostanie zakończony do 31 sierpnia. Z tym, że ulice kończymy wcześniej, w tym m.in. ul. Solną, pl. św. Kingi. Nawierzchnie będą już gotowe w kwietniu, maju. (Później) będą tam jeszcze trwały prace uzupełniające – powiedział podczas czwartkowej sesji Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

Ulica Sutoris to będzie koniec kwietnia, a ul. Solna w maju. Dotyczy to podstawowych elementów. Tam będzie jeszcze mała architektura, zieleń itd., ale będzie można korzystać z tych wykonanych robót – doprecyzował Robert Cerazy.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta Bochnia dużo czasu poświęcono na omówienie tematu zaawansowania prac rewitalizacyjnych, obejmujących nie tylko zadanie „Rynek OD-NOWA”. Wkrótce więcej szczegółów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc