Nowy Wiśnicz uznany za pomnik historii. Jest rozporządzenie Prezydenta RP

-

12 maja w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Prezydenta RP z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie uznania za pomnik historii m.in. wiśnickiego zamku.

Obszar pomnika historii „Nowy Wiśnicz – zespół architektoniczno-krajobrazowy” obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń miasta z jego zabytkami oraz ufortyfikowanymi zamkiem i dawnym klasztorem oo. Karmelitów Bosych, przekształconym pod koniec wieku XVIII w więzienie, w którym obecnie mieści się Zakład Karny Nowy Wiśnicz.

W rozporządzeniu zapisano:

„Celem ochrony pomnika historii wymienionego jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe, jednego z najcenniejszych w Polsce siedemnastowiecznych zespołów architektonicznych o jednorodnych cechach stylowych i doskonałej ekspozycji w krajobrazie, łączącego zachowany układ przestrzenny miasta z ufortyfikowanymi zamkiem i klasztorem w kompozycyjną i ideologiczną całość, będącą wyrazem politycznej i ekonomicznej potęgi możnowładztwa czasów I Rzeczypospolitej.”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023