Koronawirus. Jest szansa, że baseny zostaną otwarte?

-

Procesy uzdatniania i dezynfekcji wody stosowane na basenach są wystarczające do tego, by eliminować koronawirusa – wynika z informacji Państwowego Zakładu Higieny. Czy sanepid zezwoli na otwarcie pływalni?

O takim stanowisku PZH poinformowała na swoim profilu w portalu społecznościowym Kryta Pływalnia w Bochni umieszczając wpis:

„Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych, zapewniająca utrzymanie stężenia wolnego chloru, wartości pH i potencjału redoks w wodzie w niecce basenowej w granicach zgodnych z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2016) jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2.”

– Cytat pochodzi z pisma PZH do GIS w temacie „odmrażania” basenów – wyjaśniono, dodając: – Czekamy więc na kolejne decyzje rządzących przygotowując się do otwarcia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023