Bochnia. Rozstrzygnięto przetarg na modernizację zachodniej pierzei

-

Bocheński magistrat rozstrzygnął przetarg na modernizację zachodniej pierzei Rynku, ulicy Szewskiej i skrzyżowania „pod trzema lampami”. Wygrała spółka Polskie Surowce Skalne z Bielan Wrocławskich, czyli generalny wykonawca trwającego już zadania „Rynek OD-NOWA”.

W przetargu zostały złożone dwie oferty:

 • Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana, ul. Wrocławska 1D, 55-040 Bielany Wrocławskie – 2 992 735,63 zł;
 • JUNKOBUD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 41-600 Świętochłowice – 2 224 304,05 zł.

Urzędnicy odrzucili tańszą ofertę. Jako podstawę prawną takiej decyzji podano „art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust 3 oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych”:

 • art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
  4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • art. 90. 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Inwestycja będzie prowadzona przy finansowym wsparciu województwa małopolskiego. Termin wykonania zadania określono na 30 kwietnia 2021 r.


Modernizacją ma być objęta przebudowa 200-metrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 965 – od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania ulic Kraszewskiego, Regis i Bernardyńskiej.

Najważniejsze zmiany w zachodniej pierzei:

 • jeden pas ruchu zamiast dwóch;
 • szersze chodniki;
 • zmiana nawierzchni ulic z asfaltu na kamienną kostkę;
 • parkowanie równoległe a nie skośne.
Fragment mapy załączonej w dokumentacji przetargowej. Po lewej skrzyżowanie z ul. Kazimierza Wielkiego, po prawej ul. Szewska i skrzyżowanie „pod trzema lampami”. Źródło: BIP.

Po modernizacji zachodniej pierzei samochody będą poruszały się tam jednym pasem, a nie jak dotychczas dwoma. Nie będzie prawoskrętu w północną pierzeję, choć wjazd będzie możliwy dla mieszkańców, zaopatrzenia w określonych godzinach i służb ratunkowych. Zaoszczędzone miejsce zostanie udostępnione pieszym – chodniki z obu stron będą szersze.

Niestety w ramach tego zadania nie powstanie wyczekiwany przez wielu kierowców lewoskręt z ul. Kazimierza Wielkiego w zachodnią pierzeję.

Analizowaliśmy to na początku planowania tej inwestycji. Wiązałoby się to z tym, że musielibyśmy okroić po obu stronach istniejące chodniki. Dodatkowo trzeba byłoby zlikwidować przejście dla pieszych. Wtedy najbliższe przejścia byłyby na środku Rynku i w okolicach ul. Mickiewicza. Ponadto trzeba brać pod uwagę, że teraz na zachodniej pierzei mamy dwa pasy ruchu, ale docelowo będzie jeden. W chwili obecnej jest to nie do wykonania – tłumaczył w rozmowie z Bochnianin.pl Robert Cerazy, zastępca burmistrza Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023