Bochnia. Ostatnie dni na zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego

-

Jeszcze tylko do 15 czerwca potrwa procedura zgłaszania projektów osiedlowych w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2021 r. Do podziału jest 795 819,50 zł (po 56 844,25 zł na każde z 14 osiedli). W tej edycji przewidziano pulę wyłącznie na zadania osiedlowe (nie będzie projektów ogólnomiejskich).

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez panującą pandemię koronawirusa wnioski można złożyć:

  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Bochnia wrzucając dokument do urny,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu,
  • posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP.

Aby przesłać wniosek platformą ePUAP należy:

  1. Wejść na epuap.gov.pl.
  2. Zalogować się.
  3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
  4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
  5. Wysłać wniosek online.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań. Każdy projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 2 mieszkańców osiedla.

Ważne linki:

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X