Bochnia. Sesja absolutoryjna prawdopodobnie w sierpniu

-

Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązki związane z procedurą absolutoryjną w gminach zostały przesunięte o 60 dni. Głosowanie absolutorium dla burmistrza Bochni za 2019 rok będzie prawdopodobnie w sierpniu.

W poprzednich latach sesje absolutoryjne odbywały się zwykle w czerwcu, bo ostatecznym terminem był 30 czerwca. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 jest inaczej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji obowiązki związane z procedurą absolutoryjną zostały przesunięte o 60 dni, czyli do 29 sierpnia.

W programie czerwcowej sesji Rady Miasta Bochnia nie ma punktu dotyczącego udzielenia absolutorium burmistrzowi Bochni. Nie ma też debaty nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Bochnia za 2019 rok”.

W najbliższy wtorek radni komisji rewizyjnej mają przygotować opinię w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Bochni za 2019 rok. Później ich wniosek musi jeszcze trafić do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Debata nad raportem o stanie gminy, głosowanie wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza będą prawdopodobnie podczas sierpniowej sesji rady miasta.

Nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok może skutkować przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania burmistrza.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023