Gmina Bochnia: Trwa realizacja 20 milionowego budżetu inwestycyjnego

W tym roku Gmina Bochnia przeznaczyła ponad 20 mln zł na wydatki inwestycyjne.

Tegoroczne dochody i wydatki kształtują się na poziomie 107 mln zł. To na pewno cieszy, ale dziś każdy samorządowiec wie, że trzeba twardo stąpać po ziemi i patrzeć na rynek wykonawstwa. W ostatnich latach dochodziło do sytuacji, że firmy nie przystępowały do przetargów, a często ceny znacznie odbiegały od założonych środków. Dla samorządów to niespotykany problem. Obecnie czekamy jak będą wyglądały wpływy do budżetu z podatków PIT i CIT, które z pewnością będą niższe niż planowaliśmy w budżecie na ten rok. Pocieszający w tej sytuacji jest jednak fakt, że inwestycje do których wyłoniliśmy wykonawców będą realizowane poniżej pierwotnej wartości kosztorysowej. Na chwilę obecną nasze wydatki inwestycyjne są realizowane zgodnie  z założonym harmonogramem – mówi Wójt Gminy Bochnia Marek Bzdek. 

W 2020 roku samorząd będzie kontynuował prace przy budowie oraz projektowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy. Inwestycje warte ok 1,3 mln zł obejmują m.in. miejscowości: Gierczyce, Pogwizdów, Proszówki oraz Dąbrowica wraz z cz. Nieprześni, Buczyny, Bessowa i Zawady.

Niebawem zakończy się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damienicach.

Przedsięwzięcie o wartości prawie 10 mln zł obejmować będzie:

 1. Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Damienicach do przepustowości 1087m3/dobę, która docelowo ponad trzykrotnie zwiększy swoje możliwości oczyszczania ścieków
 2. Budowę rurociągu tłocznego o długości ok. 3 km, łączącego likwidowaną oczyszczalnię ścieków w Stanisławicach z oczyszczalnią ścieków w Damienicach.
 3. Rozbiórkę istniejącej przestarzałej oczyszczalni ścieków w Stanisławicach wraz z rozbudową na jej terenie przepompowni ścieków.

Gmina Bochnia pozyskała 3,8 mln zł unijnej dotacji na wykonanie tego zadania.

C:\Users\ewelina\Desktop\Damienice1.jpg
C:\Users\ewelina\Desktop\Damienice2.jpg

Jednak największą inwestycją Gminy, zarówno pod względem finansowym, jak i znaczenia dla rozwoju potencjału społecznego, a jednocześnie największe przedsięwzięcie w ostatnich 25 latach to budowa hali sportowej w Łapczycy

Wartość inwestycji to ponad 13,5 mln zł. Obecnie trwa realizacja II etapu inwestycji tj. prace wykończeniowe  budynku, montaż wyposażenia oraz adaptacja terenu wokół obiektu. 

Gmina Bochnia pozyskała na ten cel ok 5 mln ze środków zewnętrznych. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na sierpień br.

C:\Users\ewelina\Desktop\Hala 1.jpg
C:\Users\ewelina\Desktop\hala 5.jpg
C:\Users\ewelina\Desktop\103047979_3042587262489823_480838199894734082_n.jpg
C:\Users\ewelina\Desktop\103062703_1020364401730875_7178298742902422300_n.jpg
C:\Users\ewelina\Desktop\103107405_579969816288743_1246123607172266501_n.jpg

Planując tak duże inwestycje jak budowa hali sportowej czy rozbudowa oczyszczalni, zawsze w pierwszej kolejności, analizujemy możliwość pozyskania środków zewnętrznych na te cele – podkreśla Wójt Gminy Bochnia.

W tegorocznym budżecie zostały również zaplanowane wydatki na projekt sali przy szkole podstawowej w Brzeźnicy. Projekt sali ma być gotowy do końca roku.

W ramach wydatków na budynki komunalne, w budżecie zostały zabezpieczone środki na czyszczenie, remont i malowanie dachu szkoły podstawowej w Proszówkach. Wartość zadania to ok 120 tys. zł

C:\Users\ewelina\Desktop\Proszówki dach.jpg

Na dachu budynku szkoły podstawowej w Gawłowie trwa montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,8 kW. Wartość zadania to 37 tys. zł z czego 60% stanowią środki unijne.

C:\Users\ewelina\Desktop\gawłów fotowoltaika.jpg

Zakończone zostało postępowanie przetargowe i niebawem rozpoczną się prace budowlane związane z przebudową świetlicy w Nieprześni , gdzie zostanie utworzony klub seniora. Wartość inwestycji to ok. 140 tys. zł z czego 80 % stanowią pozyskane środki zewnętrzne.

Obok poprawy infrastruktury technicznej w budżecie zawarte są fundusze na inwestycje na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na ten cel przewidziano prawie 3 mln zł

Niebawem rozpocznie się budowa chodnika w Baczkowie, przy drodze wojewódzkiej, na który Gmina uzyskała 50% dofinansowania zewnętrznego.

Po raz kolejny Gmina wspomoże przebudowę dróg powiatowych – tym razem na odcinku Nieszkowice Małe – Stradomka oraz Pogwizdowie. Trwa również projektowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Chełm – Zawada, które w 50 % finansuje Gmina Bochnia.

C:\Users\ewelina\Desktop\powiatówka nieszkowice małe.jpg

Na drogach gminnych są realizowane zadania, na które  otrzymaliśmy środki zewnętrzne z różnych programów, zarówno rządowych jak i Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach tych środków będą wykonywane drogi w Baczkowie, Gorzkowie, Pogwizdowie i Gawłowie. 

Przygotowywana jest dokumentacja związana z modernizacją dróg w Zatoce oraz w Stanisławicach, która jest niezbędna przy ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne.

Trwają prace przygotowawcze związane z remontem kładki wiszącej w Majkowicach. Wartość prac remontowych oszacowano na prawie 100 tys. zł.

C:\Users\ewelina\Desktop\kładka.jpg

Trwa realizacja projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego. Wartość projektu to ok 1,5 mln zł.

W kwietniu br. została podpisana umowa z wykonawcą  na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem 35 sztuk instalacji solarnych na prywatnych nieruchomościach mieszkańców Gminy Bochnia. Wartość umowy 338 557,44 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę instalacje zostaną wykonane w okresie czerwiec-lipiec 2020 r. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 183 556,80 zł, a wkłada mieszkańców 155 000,64 zł

W maju została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę i montaż wraz z  uruchomieniem 67 sztuk mikro-instalacji fotowoltaicznych na prywatny nieruchomościach mieszkańców Gminy Bochnia. Wartość umowy 1 236 328,92 zł brutto. Zgodnie z harmonogramem termin wykonania instalacji to: czerwiec – lipiec 2020 dla mocy od 7,28 kW do 10,08 kW oraz październik – grudzień 2020 r. dla mocy od 1,12 kW do 6,16 kW. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 686 849,40 zł, a wkłada mieszkańców 549 479,52 zł

Obie umowy są realizowane w ramach „Partnerskiego projektu budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”  współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W tegorocznym budżecie zostały również zabezpieczone środki finansowe na realizację funduszu sołeckiego w wysokości ok 0,9 mln. W ramach tych środków zostaną zrealizowane m.in. takie zadania jak:

 • Zakup działki w Baczkowie pod budowę budynku wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły, przedszkola i orkiestry
 • Remont świetlicy wiejskiej w Buczynie
 • Remont świetlicy w Cerekwi
 • Remont świetlicy w Chełmie
 • Położenie nawierzchni asfaltowej i kostki przy przedszkolu w Gierczycach
 • Odwodnienie i remont świetlicy w Moszczenicy
 • Montaż klimatyzacji w świetlicy w Nieszkowicach Małych
 • Remont świetlicy w Siedlcu
C:\Users\ewelina\Desktop\siedlec świetlica.jpg
 • Remont i doposażenie świetlicy w Słomce
 • Wykonanie ogrodzenia przy boisku w Stanisławicach
 • Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy w Stradomce
 • Remont świetlicy w Woli Nieszkowskiej
 • Remont świetlicy w Zatoce

Najnowsze materiały Partnerów

X