Wielomilionowe straty po powodzi w gminie Łapanów – ZDJĘCIA

-

Trwa szacowanie strat po niedzielnej powodzi w gminie Łapanów. Sama naprawa uszkodzonej gminnej infrastruktury drogowej może kosztować kilkanaście milionów złotych. Oprócz dróg zalane zostały m.in. placówki oświatowe, kościoły, boiska, sklepy i ok. 70 domów.

W niedzielę po intensywnych opadach deszczu woda przelała się przez wał przeciwpowodziowy na rzece Stradomka. Cytowana przez RMF24.pl Małgorzata Sikora, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznała, że przelanie wody przez wały w Łapanowie nastąpiło, bo zabezpieczenia są niskie. Poinformowała również, że trwają rozmowy, aby przyspieszyć modernizację tych wałów.

Samorząd złożył do urzędu wojewódzkiego wniosek o zasiłki do 6 tys. złotych dla poszkodowanych wskutek ostatnich ulew. Wnioski są już rozpatrywane i przelewy mają być wykonane niezwłocznie.

Procedurą wypłat będą zajmowały się ośrodki pomocy społecznej. Dlatego w przypadku poszkodowanych mieszkańców gminy Łapanów właściwy jest kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 14 685 39 04, e-mail: [email protected]).

Pomoc w wysokości do 6 tys. zł ma na celu zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej. Z kolei na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. zł, a na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. zł. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2022

X