R e k l a m a

Powiat bocheński z dotacją na przebudowę boiska przy II LO

-

Ponad 150 tys. zł otrzymał samorząd powiatu bocheńskiego na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej Nr 4 w Bochni wraz z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury. Do końca roku powstanie boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzy boiska do badmintona.

Projekt przewiduje m.in. utwardzenie terenu wokół boiska, montaż ławek i koszy, remont odwodnienia i drenaż wraz odprowadzeniem wód do kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia boiska wykonana będzie jako strukturalna, poliuretanowa powłoka natryskowa w połączeniu z granulatem gumowym, która utworzy wysokoplastyczną, wodoprzepuszczalną i wytrzymałą strukturę. Warstwa natryskowa ułożona będzie na dynamicznej warstwie stabilizacyjnej wykonanej z granulatu gumowego zmieszanego z gresem kamiennym.

Boisko zostanie wyposażone w sprzęt niezbędny do uprawiania poszczególnych dyscyplin, czyli słupy z tablicami i obręczami do koszykówki oraz słupy rozbieralne wraz z siatką do siatkówki i badmintona.

Całkowita wartość zadania to ponad 480 tys. zł, z czego ok. 330 tys. zł to środki własne powiatu. W związku z tym, że boisko zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej Nr 4 powiat wystąpi do miasta Bochnia z wnioskiem o współfinansowanie tego zadania.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.


Przypomnijmy, że w 2018 roku udało się przebudować jedno z boisk zlokalizowanych przy obu szkołach (położone bliżej kościoła). Młodzież może bezpiecznie grać na nim w piłkę nożną oraz ręczną.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc