R e k l a m a

Prawie 300 tys. euro dotacji na zagraniczne kształcenie dla „Ekonomika”

-

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji „Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe”. Wśród zakwalifikowanych szkół znalazł się Zespół Szkół nr 3 w Bochni.

Projekt pt. „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni” otrzymał 299 000 euro z przeznaczeniem na zagraniczne kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Główne cele projektu to doskonalenia umiejętności praktycznych i językowych uczniów technikum w zawodach technik hotelarstwa, organizacji turystyki, ekonomista, rachunkowości, handlowiec, usług kelnerskich oraz żywienia i usług gastronomicznych. Doskonalenie umiejętności zawodowych będzie realizowane na zagranicznych stażach zawodowych na terenie Unii Europejskiej w latach 2020-2023. Głównymi partnerami szkoły są hotele, restauracje i instytucje finansowe z Grecji.

Tak duże dofinansowanie projektu daje możliwość wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy praktycznie każdemu uczniowi szkoły, który weźmie udział w procesie rekrutacji. Dlatego zachęcam, szczególnie absolwentów klas ósmych, do podjęcia nauki w „Ekonomiku” i skorzystania z możliwości wyjazdu, szkolenia zawodowego za granicą i zdobycia bardzo cennego doświadczenia zawodowego i językowego, a przede wszystkim przeżycia wspaniałej przygody, w mocno edukacyjnym i rozwijającym programie, jakim jest Erasmus – mówi Piotr Czekaj, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

Projekt złożony przez szkołę to nie tylko staże zawodowe dla uczniów, ale także dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w Zespole Szkół nr 3. Każdy nauczyciel przedmiotów zawodowych będzie miał możliwość wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy, aby odbyć obowiązkowe dla każdego nauczyciela 40-godzinne szkolenie branżowe w przedsiębiorstwie adekwatnym do zawodu, w którym kształci młodzież szkolną.

Zagraniczne staże zarówno dla uczniów i nauczycieli są w całości finansowane z programu Erasmus+. Budżet projektu pokrywa w 100 proc. podróż, zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu, przygotowanie językowe, zakup strojów ochronnych, program kulturalny w weekendy, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz wydanie odpowiednich certyfikatów.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania, zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne, spotkania, wyjazdy edukacyjne i kulturowe zostały wysoko ocenione przez zespół oceniający wnioski. Tak duże dofinansowanie cieszy nas również dlatego, że w tegorocznym konkursie wniosków z programu Erasmus+ o dofinansowanie do swoich projektów walczyło 1045 szkół z całej Polski, a nasz projekt został umieszczony na 21. miejscu listy rankingowej, co jest dla nas motywacją do dalszej pracy i rozwijania kształcenia zawodowego w szkole z wykorzystaniem funduszy UE – dodaje dyrektor Piotr Czekaj.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia