W starostwie wznowiono darmowe porady prawne

-

Od 1 lipca wznowiono osobiste udzielanie darmowych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Bochni. Pozostałe punkty nadal działają tylko telefonicznie.

Aby uzyskać darmową pomoc prawną osobiście w punkcie należy umówić się dzwoniąc pod numer tel. 14 615 37 92 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bochni.

Udzielanie porad odbywa się z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego tj. zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości.

W pozostałych punktach na terenie Powiatu Bocheńskiego nadal zawieszone jest osobiste świadczenie darmowych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego do 12 lipca br. (w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z sytuacją epidemiologiczną).

Kto może otrzymać pomoc?

Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym m.in. w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych.

Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

  • profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • przez internet: na stronie np.ms.gov.pl;
  • przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Więcej informacji dotyczących Darmowej Porady Prawnej w Powiecie Bocheńskim – TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2023