R e k l a m a

Bochnia. Ok. 6 mln zł na węzeł przesiadkowy i e-administrację

-

W piątek wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka przekazał zastępcy burmistrza Bochni Gustawowi Korcie i staroście bocheńskiemu Adamowi Korcie promesy dotacyjne na węzeł przesiadkowy przy dworcu kolejowym w Bochni (ponad 2,9 mln zł) i e-administrację w Powiecie Bocheńskim (ok. 3 mln zł).

O unijnej dotacji na węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP informowaliśmy już w listopadzie 2019 r. (link do tekstu TUTAJ).

Inwestycja, obejmująca kilka obszarów funkcjonalnych zakłada powstanie parkingów naziemnych na minimum 120 miejsc postojowych, zadaszonego parkingu dla rowerów, zadaszonego parkingu dla motorów, a także miejsc postojowych dla busów wraz ze stanowiskami do obsługi podróżnych.

W ramach przedsięwzięcia teren inwestycji zostanie objęty monitoringiem. Przebudowana zostanie także w dużej części ul. Poniatowskiego.

Przy okazji budowy węzła przesiadkowego podniesiona zostanie estetyka okolic Krytej Pływalni. Opuszczony i nie nadający się do użytkowania i remontu budynek znajdujący się w jej sąsiedztwie zostanie rozebrany, a powstały w jego miejscu teren zostanie przeznaczony na cele parkingowe.

Ta inwestycja wpłynie także na sytuację na największym bocheńskim przystaniu na Placu Pułaskiego (obok sądu) oraz na placu przy ul. Galasa, bo w ramach węzła przesiadkowego powstaną dedykowane miejsca postojowe dla busów i to tam będą one miały teraz oczekiwać w przerwach między kursami.

Projekt, którego wartość szacowana jest na ponad 4,4 mln zł, będzie realizowany w systemie 2-letnim.


Wartość projektu „Cyfrowy Powiat Bocheński – E-administracja w Powiecie Bocheńskim” to prawie 4 mln zł (o przyznaniu dotacji pisaliśmy już w kwietniu br., link – TUTAJ).

W ramach projektu przewidziane jest opracowanie i wdrożenie usług elektronicznych administracji, zintegrowanych z platformą ePUAP, planowane jest uruchomienie nowych e-usług oraz elektronicznych formularzy wniosków dla uproszczenia procesów administracyjnych i obsługi interesantów.

Rozbudowany zostanie także elektroniczny system obiegu dokumentów w starostwie, uruchomione zostaną funkcjonalności związane z integracją tego systemu z Biuletynem Informacji Publicznej. Powstanie także nowoczesny system rezerwacji wizyty w urzędzie i system kolejkowy. Przewidziana jest także nowa strona internetowa.

Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2020-2022.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc