II tura wyborów. Pierwszeństwo m.in. dla seniorów i osób z dziećmi

-

Zasady bezpieczeństwa dotyczące drugiej tury wyborów prezydenckich są prawie takie same jak podczas pierwszej tury. Różnicą jest pierwszeństwo obsługi w obwodowych komisjach wyborczych dla określonych grup społecznych.

Zasady bezpieczeństwa w lokalach wyborczych określono w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 czerwca br. Do najważniejszych zasad należą:

 • 4 m kw. pomieszczenia na 1 wyborcę;
 • zachowanie dystansu stojąc w kolejce do lokalu;
 • przyłbice i rękawiczki dla członków komisji;
 • dystans min. 1,5 m pomiędzy członkami komisji;
 • płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu do lokalu (zalecany do użycia przed wejściem i po wyjściu z lokalu);
 • brak wchłanialnych materiałów na stołach;
 • wietrzenie lokali przez min. 10 minut co godzinę;
 • dezynfekcja najczęściej używanych powierzchni co najmniej 6 razy w czasie otwarta lokali.

Osoby głosujące muszą też zakładać maseczki zasłaniające nos i usta, a dla komfortu można też przyjść z własnym długopisem.

Ponadto, na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 6 lipca, pierwszeństwo obsługi w komisjach wyborczych, czyli poza kolejnością przysługuje:

 • osobom powyżej 60. roku życia,
 • kobietom w ciąży,
 • osobom z dzieckiem do lat 3,
 • osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 • osobom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023