R e k l a m a

Nowy Wiśnicz. 40 więźniów zdawało egzaminy zawodowe

-

Aż 40 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych przystąpiło do egzaminów zawodowych w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

W sesji egzaminacyjnej organizowanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie uczestniczyli byli już słuchacze kursów w zawodzie elektryka oraz blacharza.

Wśród 40 absolwentów kwalifikacyjnych kursów, dwie osoby do egzaminu w wiśnickim więzieniu przystąpiły już jako osoby wolne, po odbyciu kary więzienia.

Egzamin był przeprowadzony przez egzaminatorów zewnętrznych w zawodzie elektryk oraz blacharz. Odbywał się od 27 czerwca do 1 lipca. Brali w nich udział także nauczyciele z Centrum Kształcenia Ustawicznego (działającego przy zakładzie karnym) uczący przedmiotów ogólnokształcących, jako członkowie zespołów nadzorujących.

Zadania egzaminacyjne dla przyszłych elektryków i blacharzy polegały na przygotowaniu odpowiednio sterowania silnikiem elektrycznym oraz poidła dla ptaków.

Nauka i zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych są jednymi z podstawowych oddziaływań penitencjarnych, dzięki którym realizowane są zasadnicze cele odbywania kary pozbawienia wolności, w tym przede wszystkim powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.

źródłoinf. prasoa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023