R e k l a m a

Ponad 65 tys. zł na ochronę zabytków w powiecie bocheńskim

-

W Starostwie Powiatowym w Bochni wręczono symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

Dla właścicieli zabytków, zwłaszcza dla parafii, renowacja cennych architektonicznie i historycznie obiektów to ogromny wysiłek finansowy. Dlatego powiat włącza się w te zadania już od 9 lat. W ciągu tego okresu przeznaczył na ten cel już blisko 400 tysięcy złotych- podkreśla Adam Korta, starosta bocheński.

Ponad 65 tys. zł z budżetu powiatu pozwoli wspomóc renowację 5 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego: Bazylikę św. Mikołaja w Bochni, Dom Bochniaków, Willę pod Kozłem w Bochni oraz zabytkowe kościoły w Żegocinie i Chełmie. Dotacje zostały przyznane przez Radę Powiatu podczas czerwcowej sesji.

Lista beneficjentów:

  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Chełmie – Konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza głównego w kościele parafialnym w Chełmie – kontynuacja prac – 12 852,43 zł;
  • Jerzy Silberring, Kraków – Renowacja i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru zabytkowej Willi pod Kozłem w Bochni – kontynuacja prac – 13 098,13 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Żegocinie – Odtworzenie zewnętrznych odrzwi i drzwi zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie – 13 200,00 zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Bochni – Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji kościoła pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni w zakresie 3. przęsła ściany południowo-wschodniej prezbiterium – 23 400,00 zł;
  • Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza kamienicy Domu Bochniaków w zakresie sporządzenia prac konserwatorskich i restauratorskich – 3 000,00 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc