R e k l a m a

Przedszkole na os. Niepodległości do wyburzenia. Fatalny stan obiektu. Co z dziećmi?

-

108 dzieci uczęszczających dotąd do Miejskiego Przedszkola Nr 2 zlokalizowanego na os. Niepodległości właśnie straciło swoją placówkę. Zaskoczeni rodzice odbierali dziś telefony z prośbą o zabranie rzeczy swoich pociech z obiektu. Jak ustalił Bochnianin.pl, ze względu na fatalny stan budynku przedszkolaki już tutaj nie wrócą.

Rodzice dzieci, z którymi rozmawiałem dziś na miejscu, byli kompletnie zaskoczeni. W przekazywane informacje trudno im było uwierzyć – od jutra muszą swoim pociechom zorganizować jakąś opiekę, albo wziąć urlop, bo nie mogą odprowadzić ich do przedszkola. Co więcej, taki stan potrwa co najmniej przez kilka dni. I wiadomo już, że dzieci nie wrócą do TEJ placówki.

Decyzję o zamknięciu przedszkola poprzedziły wykonane ekspertyzy, które zlecono po tym jak na sufitach pojawiły się pęknięcia. Wnioski są alarmujące i jednoznaczne. Nie pozostawiają one żadnych wątpliwości (wytłuszczenia od redakcji):

Ogólny stan techniczny konstrukcji drewnianej więźby dachowej oraz drewnianych nadproży okiennych w budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni przy ul. Legionów Polskich 8, ze względu na znaczne przekroczenie warunków nośności określa się jako zły, grożący awarią bądź katastrofą budowlaną.”

„Ilość oraz skala stwierdzonych i opisanych w niniejszej ekspertyzie wad i uchybień jest na tyle duża, iż potencjalne wykonanie remontu istniejącej konstrukcji budynku jest zadaniem technicznie trudnym i kosztownym, a przy tym nie gwarantuje pełnego przywrócenia prawidłowych właściwości techniczno-użytkowych budynku.”

„W związku z tym, zalecam wyłączenie budynku z użytkowania oraz wykonanie rozbiórki obiektu.”

W czwartek burmistrz miasta oraz dyrektor miejskiego zespołu edukacji mają spotkać się w tej sprawie z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 7 o godz. 17:30.

W rozmowie z Bochnianin.pl Stefan Kolawiński podkreśla, że miasto zapewni miejsca w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla wszystkich dzieci. W spotkaniu mają uczestniczyć także dyrektorzy tych placówek.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc