R e k l a m a

Zarząd powiatu bocheńskiego z absolutorium, ale tylko 12 głosów „za” – INFOGRAFIKA

-

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni radni udzielili zarządowi powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok. Zarząd uzyskał poparcie tylko 12 osób, pozostali radni (cały klub Prawo i Sprawiedliwość) wstrzymali się od głosu.

Najpierw odbyła się dyskusja nad raportem o stanie powiatu bocheńskiego za 2019 rok (treść raportu można pobrać TUTAJ). W dyskusji mogli wziąć udział mieszkańcy (konieczne było wcześniejsze zgłoszenie wraz z listą poparcia), ale nikt na to się nie zdecydował.

Apel o uspołecznienie debaty

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowania w sprawie wotum zaufania, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz absolutorium radni poświęcili dużo czasu gospodarce wodnej. Pojawiła się również m.in. kwestia stanu technicznego dróg. Był też apel o uspołecznienie debaty.

Apeluję do pani przewodniczącej, pana starosty, zarządu, do koleżanek i kolegów radnych, i też do siebie. Musimy uspołecznić debatę nad rozwojem powiatu. Nie wystarczy 23 wspaniałych, którzy o tym mówią. Samorząd to wspólnota mieszkańców! – zaapelował radny Ludwik Węgrzyn.

Gdy uspokoi się zagrożenie epidemiologiczne, jeżeli ludzie nie przychodzą tutaj to my idźmy do nich. To nasz obowiązek. Po to daliśmy się wybrać do władzy lokalnej, samorządu powiatowego – dodał Ludwik Węgrzyn.

PiS się wstrzymał, bo?

Nie negujemy wszystkich posunięć pana starosty i zarządu powiatu, ale też jako największy klub (Prawo i Sprawiedliwość – przyp. red.) w radzie powiatu nie zawsze uwzględniane były wszystkie nasze postulaty i nie zawsze mogliśmy pomagać w rozwiązywaniu problemów Powiatu Bocheńskiego – powiedział radny Paweł Leśniak, przedstawiciel klubu radnych PiS.

Ostatecznie we wszystkich głosowaniach „za” było 12 radnych, a pozostałych 11 wstrzymywało się od głosu (w jednym głosowania jedna radna nie głosowała).

Dziękuję wszystkim radnym za pozytywną ocenę pracy zarządu powiatu. Uważam, że to był dobry rok, w którym zrealizowaliśmy sporo ważnych inwestycji i przedsięwzięć o czym świadczy m.in. pozyskanie ponad 21 mln zł środków zewnętrznych – skomentował Adam Korta, starosta bocheński.

Wyniki głosowań

Wynik głosowania ws. udzielenia wotum zaufania:

za (12): Adam Korta, Beata Makowska, Bernadetta Gąsiorek, Bogdan Szymczyk, Jerzy Błoniarz, Jerzy Raczyński, Józef Słonina, Ludwik Węgrzyn, Małgorzata Brzegowa, Marek Rudnik, Rafał Rudka, Wiesław Kukla;

wstrzymali się (11): Bernadetta Błoniarz, Dorota Palej-Maliszczak, Jerzy Łacny, Józef Radzięta, Józef Mroczek, Marek Patalita, Mariusz Zając, Michał Góra, Paweł Leśniak, Piotr Bartyzel, Rafał Sroka.

Wynik głosowania ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za 2019 rok:

za (12): Adam Korta, Beata Makowska, Bernadetta Gąsiorek, Bogdan Szymczyk, Jerzy Błoniarz, Jerzy Raczyński, Józef Słonina, Ludwik Węgrzyn, Małgorzata Brzegowa, Marek Rudnik, Rafał Rudka, Wiesław Kukla;

wstrzymali się (11): Bernadetta Błoniarz, Dorota Palej-Maliszczak, Jerzy Łacny, Józef Radzięta, Józef Mroczek, Marek Patalita, Mariusz Zając, Michał Góra, Paweł Leśniak, Piotr Bartyzel, Rafał Sroka.

Wynik głosowania ws. absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za 2019 rok:

za (12): Adam Korta, Beata Makowska, Bernadetta Gąsiorek, Bogdan Szymczyk, Jerzy Błoniarz, Jerzy Raczyński, Józef Słonina, Ludwik Węgrzyn, Małgorzata Brzegowa, Marek Rudnik, Rafał Rudka, Wiesław Kukla;

wstrzymali się (10): Bernadetta Błoniarz, Jerzy Łacny, Józef Radzięta, Józef Mroczek, Marek Patalita, Mariusz Zając, Michał Góra, Paweł Leśniak, Piotr Bartyzel, Rafał Sroka;

nie głosowała (1): Dorota Palej-Maliszczak.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Ze sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za 2019 rok wynika, że uchwała budżetowa z 28 grudnia 2018 r. zakładała po stronie dochodów kwotę 107 940 068,31 zł, a po stronie wydatków 113 875 355,66 zł.

W 2019 roku rada powiatu podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej, a zarząd powiatu podjął 29 uchwał w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego oraz 8 uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bocheńskiego. Po tych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2019 r. wynosił 116 691 997,07 zł, a plan wydatków 122 896 757,25 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2019 rok:

  • dochody120 992 100,62 zł, co stanowi 103,69 proc. planu;
  • wydatki119 372 137,60 zł, co stanowi 97,13 proc. planu (w tym wydatki majątkowe – 18 081 662,45 zł, co stanowi 96,20 proc. planu).

Ze sprawozdania można dowiedzieć się, że zadłużenie Powiatu Bocheńskiego z tytułu kredytów bankowych i emisji obligacji wynosiło na koniec 2019 roku 54,75 mln zł (zwiększyło się w stosunku do poprzedniego roku o prawie 4,7 mln zł, co stanowi 9,35 proc.). – „Stan zadłużenia na 31 grudnia 2019 r. wynosił 45,25 proc. w stosunku do wykonanych dochodów i zwiększył się w stosunku do ubiegłego roku o 1,35 proc.” – poinformowali urzędnicy bocheńskiego starostwa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc