R e k l a m a

Budowa południowo-zachodniej obwodnicy Brzeska jest już przesądzona. Ma powstać do 2023 roku

-

– Udało się nam przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, by w ramach tej inwestycji, został zaprojektowany dodatkowy węzeł, który pozwoli na skomunikowanie brzeskiego szpitala dodatkowym zjazdem w kierunku południowym – cieszy się starosta brzeski Andrzej Potępa. Wiceminister zdrowia, a zarazem brzeska poseł Józefa Szczurek-Żelazko tłumaczy, że na aktywności władz powiatu brzeskiego skorzysta także miasto, bo pozwoli to na uzbrojenie terenów inwestycyjnych na Pomianowskim Stoku.

Proces powstania obwodnicy, czyli inaczej docelowego zjazdu z autostrady w Brzesku, rozpoczął się już w 2011 roku. Starania Powiatu, dyplomacja oraz wyważony dialog społeczny zaowocowały podpisaniem ważnego porozumienia, na mocy którego, Powiat wyremontował i udostępnił jako czasowy zjazd z autostrady ulicę Leśną, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadeklarowała wybudowanie docelowego zjazdu z autostrady aż do drogi nr 75 w kierunku Nowego Sącza.

Zgodnie z zapewnieniami GDDKiA rozpoczął jednocześnie działania związane z budową zjazdu docelowego. Od początku 2016 roku kierowcy mogli już swobodnie korzystać z ponad 2-kilometrowego odcinka, który biegnie między Brzeskiem a Jasieniem. Teraz przyszedł czas na II etap tego zjazdu, czyli tzw. zachodnią obwodnicę miasta. Kolejną inicjatywą ze strony Powiatu i Starosty Brzeskiego było uzyskanie gwarancji szybkiego skomunikowania tej drogi ze szpitalem. Tak też się stało.

– Jestem przekonany, że na działce przy naszej lecznicy zostanie w końcu wybudowana także Komenda Powiatowa Policji w Brzesku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Powstanie Powiatowe Centrum Bezpieczeństwa. Te trzy instytucje potrzebują dobrego układu komunikacyjnego, dlatego uznaliśmy, że nowa obwodnica, która w przyszłości będzie częścią drogi ekspresowej Brzesko – Nowy Sącz – Krynica, musi zostać skomunikowania z układem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

GDDKiA mówi „Tak”

Niedawno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła w projekcie obwodnicy Brzeska alternatywny zjazd do szpitala i planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straż Pożarnej. Jak mówi starosta Andrzej Potępa, jest to bardzo ważna decyzja, bo do tej pory nie było alternatywnej drogi do szpitala. W przypadku kolizji na starej czwórce pod brzeskim szpitalem, służby ratunkowe miały utrudnione zadanie.

– Po dosyć długich zabiegach, które czyniłem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad projekt obwodnicy będzie zawierał możliwość włączenia się do ruchu drogą, która będzie wyjazdem od szpitala na południe. W tej chwili nasz szpital jest skomunikowany z drogą krajową tylko na północ, brakuje alternatywnego zjazdu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodziła się na zaprojektowanie tego węzła. Dzięki temu, w najbliższej perspektywie czasowej, czyli do 2023 roku będziemy mogli ze szpitala wyjechać alternatywnie – podkreśla starosta Andrzej Potępa.

Zgodnie z zapewnieniem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który niedawno gościł w brzeskim Starostwie Powiatowym, inwestycja zostanie zrealizowana w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.

– Na początku lipca ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i budowę drugiej części zachodniej obwodnicy Brzeska. Droga połączy sądecką trasę nr 75 z autostradą A4. To jednocześnie początek budowy nowej „Sądeczanki”. Łącznik będzie miał blisko 2,5 km. Od ronda na zjeździe z autostrady oddanego w 2016 r. ominie po zachodniej stronie szpital, przetnie ulicę Pomianowską, by połączyć się z drogą krajową nr 75 w rejonie styku Mickiewicza i Cesarskiego Gościńca. Dwujezdniowa droga o ruchu przyspieszonym będzie gotowa do 2023 roku – tłumaczy starosta Andrzej Potępa.

Minister Andrzej Adamczyk dziękował staroście brzeskiemu Andrzejowi Potępie oraz poseł Józefie Szczurek-Żelazko za wielkie zaangażowanie i pilotowanie tego projektu. Zainteresowani inwestycją wykonawcy mogą składać oferty do 14 sierpnia 2020 r. Na realizację zadania przeznaczone zostało maksymalnie 39 miesięcy, z opcją skrócenia tego czasu do 36 miesięcy.

Co w ramach kontraktu?

Przetarg obejmuje budowę drogi głównej ruchu przyspieszonego, przebudowę istniejących dróg i skrzyżowań oraz budowę łącznic, dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi głównej ruchu przyspieszonego. Wykonawca wybuduje lub przebuduje infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne. Ponadto kontrakt obejmuje również: wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg i przepustów; przełożenie koryta rzeki Uszwicy, wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej ruchu przyspieszonego, wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni wynikające z decyzji środowiskowej (w tym odtworzenie lasu łęgowego), sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, przebudowę urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych, oświetlenie drogowe oraz organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz system zarządzania ruchem.

Kiedy „Sądeczanka”?

Nie wiadomo natomiast kiedy powstanie Sądeczanka. Niestety nadal istnieją nieporozumienia w sprawie przebiegu tej trasy. Przed kilkoma dniami przedstawiono trzy warianty. To efekt wielomiesięcznych konsultacji z mieszkańcami i samorządami. Włodarze gmin z południa powiatu podkreślają, że najbliższy jest im Wariant A. Po drobnych korektach nie powinno być protestów – mówią. Ostatecznie o kształcie jezdni zdecydować ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warto się spieszyć, bo rząd ma środki na ten cel. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas wizyty w Brzesku poinformował, że środki na budowę Sądeczanki zostały zwiększone o drugie tyle. Teraz kwota zabezpieczona na budowę tej drogi wynosi 3 miliardy złotych.

Dwie komendy

Koło szpitala zaplanowano także budowę nowych komend: policji i straży. Wybór tego miejsca nie jest dziełem przypadku. Wraz ze szpitalem będą tworzyły coś na kształt Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa. Te wszystkie trzy instytucje zostaną zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie łącznika z autostradą A4, drogą krajowa nr 94 oraz planowaną drogą ekspresową Brzesko – Nowy Sącz. Zdaniem starosty Andrzeja Potępy przeniesienie w to miejsce policji i straży pozwoli na jeszcze skuteczniejszą pracę służb ratunkowych.

Z tego miejsca najłatwiej i najszybciej będzie można przemiesić się w każde miejsce naszego powiatu – ocenia starosta. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tej kadencji samorządu brzescy stróże prawa przeniosą się do nowej siedziby. W wieloletnim planie inwestycyjnym związanym z rozbudową infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo jest zapisana inwestycja w Brzesku. Na ten cel rząd przeznaczy blisko 24 miliony złotych.

– Jeśli okazałoby się, że zarezerwowana na ten cel suma byłaby za mała, na pewno znajdziemy dodatkowe środki – zapewnia wiceminister Szczurek-Żelazko.

Obiekty policji w Brzesku są w złym stanie, dlatego udało się nam przekonać ministra spraw wewnętrznych i administracji do realizacja tej inwestycji. Kwestią otwartą jest natomiast budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Trwają stosowne analizy i ocena potrzeb.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia