R e k l a m a

Bochnia. Jest odpowiedź burmistrza na petycję ws. strzelnicy

-

Niedawno informowaliśmy o petycji w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania uciążliwości związanych z funkcjonowaniem strzelnicy przy ul. Strzeleckiej w Bochni. Właśnie pojawiła się oficjalna odpowiedź burmistrza Stefana Kolawińskiego.

Jak już informowaliśmy autorzy petycji chcą wyegzekwowania od Ligi Obrony Kraju ograniczenia emisji hałasu oraz wprowadzenia zakazu strzelań z broni palnej w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) i w dni robocze po godz. 15:00. Więcej szczegółów TUTAJ.

W kilkustronicowej odpowiedzi odniesiono się do wszystkich zarzutów przedstawionych przez autorów petycji. Większość wyjaśnień dotyczy kwestii legalności wykonanych i trwających prac na strzelnicy.

Mieszkańcy czują się dotknięci tym, że na etapie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie zostali poinformowani o tej procedurze. Pytali też burmistrza dlaczego komercyjne przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako „inwestycja celu publicznego”.

Odpowiadając na petycję burmistrz wyjaśnił, że procedura dotycząca wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji przebiegła zgodnie z prawem (informacja pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej).

Burmistrz broni też kwalifikacji przedsięwzięcia jako „inwestycji celu publicznego”: – „Obiekty LOK-u nie służą zamkniętej grupie osób na zasadzie ekskluzywnego klubu członkowskiego, lecz są dostępne powszechnie. Fakt pobierania opłat wynika z zasad rynkowych i nie jest wyjątkiem przy funkcjonowaniu obiektów publicznych typu basen, teatr, czy stadion”.

Z odpowiedzi na petycję można też dowiedzieć się o działaniach, które burmistrz Stefan Kolawiński podjął „w zakresie prośby o ograniczenie emisji hałasu do poziomu zgodnego z rozporządzeniem ministra środowiska z 14 czerwca 2007 r.”:

  • W dniu 9 czerwca 2020 r. odbyłem spotkanie z Dyrektorem Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju Panem Markiem Stasiakiem, który zobowiązał się do niezwłocznego zlecenia pomiaru hałasu na strzelnicy przy ul. Strzeleckiej 87 profesjonalnej, atestowanej instytucji”.
  • Wnioskowałem do Dyrektora Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju i Prezesa Powiatowego Zarządu LOK w Bochni Pana Rafała Pląder o rozważenie możliwości ograniczenia strzelań o dużej intensywności w dniach wolnych od pracy, a także poszukanie rozwiązań w celu zamontowania na strzelnicy zabezpieczeń technicznych i roślinnych w celu ograniczenia emisji hałasu”.
  • Zwróciłem się także do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie o przeprowadzenie kontroli obiektu strzelnicy wraz z wykonaniem, na terenach chronionych, pomiarów hałasu przenikającego do środowiska”.

Burmistrz zwrócił też uwagę, że w przypadku łamania zasad obchodzenia się z bronią, czyli przepisów ustawy o broni i amunicji, nieprawidłowości można zgłaszać policji.

W kwestii bezpieczeństwa osób znajdujących się w sąsiedztwie strzelnicy przywołano historię obiektu.

– „Bezpieczeństwo mieszkańców brane było pod uwagę, gdy pod koniec XIX w. lokalizowano strzelnicę wśród kompleksu leśnego na obrzeżach miasta, przy granicy administracyjnej z sąsiednią miejscowością – Pogwizdów w gminie Bochnia. Ustne wzmianki wskazują na powstanie strzelnicy ok. 1863 roku za czasów zaboru austriackiego. W chwili obecnej, w celu potwierdzenia tego faktu, trwa poszukiwanie dokumentów w archiwach Wiednia, Lwowa i Bochni, zlecone przez Ligę Obrony Kraju. Działka, na której mieści się strzelnica, należy do Skarbu Państwa (LOK jest użytkownikiem wieczystym tego terenu – przyp. red.), przylega do potoku Gróbka i leży wśród terenów Lasów Państwowych, którymi zarządza Nadleśnictwo Brzesko” – wyjaśniono w petycji podpisanej przez burmistrza Stefana Kolawińskiego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc