R e k l a m a

Bochnia. 7 kandydatów w konkursie na dyrektora szpitala

-

W poniedziałek 4 marca minął termin zgłaszania się kandydatów na dyrektora Szpitala Powiatowego w Bochni. O stanowisko powalczy siedem osób.

6-letnia kadencja obecnego dyrektora szpitala Jarosława Kyci skończyła się 6 grudnia 2018 roku. Obecnie pełni on funkcję dyrektora do czasu wyłonienia nowego szefa tej placówki. Zgodnie z przepisami od czasu upłynięcia kadencji są 2 miesiące na powołanie komisji konkursowej, a potem kolejne 2 miesiące na wyłonienie dyrektora.

Kandydaci zgłaszając się do konkursu musieli złożyć szereg dokumentów, w tym m.in. koncepcję zarządzania bocheńską placówką. Aby byli brani pod uwagę muszą spełniać szereg wymagań. Są wśród nich wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność.

Skład komisji konkursowej

Przedstawiciele podmiotu tworzącego:

  • Adam Korta (przewodniczący komisji)
  • Ryszard Drożdżak
  • Bogdan Szymczyk
  • Marek Rudnik
  • Rafał Rudka
  • Zbigniew Biernat

Przedstawiciel rady społecznej szpitala:

  • Józef Nowak

Przedstawiciel rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum:

  • prof. dr hab. Jerzy Wordliczek.


PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc