Powiat. Konkursy na zadania kulturalne, turystyczne i sportowe bez rozstrzygnięcia

-

Zarząd Powiatu w Bochni podjął uchwałę o nierozstrzyganiu ogłoszonych na 2020 rok konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sportu i turystyki.

Podstawą takiej decyzji jest trwający nadal (od marca br.) stan pandemii, wywołany koronawirusem SARS-CoV-2, co wiąże się z koniecznością przesunięcia środków budżetowych na walkę z pandemią.

Jednocześnie zarząd zadecydował o pozostawieniu części (20 proc.) pierwotnie przewidzianych środków i rozdysponowanie ich w drodze wspierania działań zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w ramach ofert pozakonkursowych (tzw. małych grantów).

Na zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki planowano w tym roku przeznaczyć prawie 100 tys. zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

lipiec, 2022

X