R e k l a m a

Bochnia. Budowa łącznika A4 – WIDEO z drona

-

Trwa rozpoczęta w grudniu ubiegłego roku budowa I etapu łącznika autostradowego, który połączy węzeł „Bochnia” na A4 z ul. Krzeczowską, przechodząc przez zlokalizowaną przy węźle strefę aktywności gospodarczej.

Realizowane obecnie prace dotyczą fragmentu oznaczonego na mapie kolorem czerwonym:

Orientacyjny przebieg łącznika autostradowego w Bochni. Na czerwono I etap, na niebiesko II etap. Źródło mapy: Google Maps.

Długość realizowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi ok. 1,8 km.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Na wybudowanie drogi firma ma 20 miesięcy od podpisania umowy, czyli do 27 lipca 2021 roku.

Koszt zadania to ok. 35,8 mln zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ale w montażu finansowym uczestniczą również lokalne samorządy. Powiat Bocheński i Gmina Miasta Bochnia dokładają się po 600 tys. zł.


Wbicie „pierwszej łopaty” odbyło się 17 grudnia 2019 roku:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia