R e k l a m a

Bochnia. W niedzielę odbyły się Dożynki Powiatowe – ZDJĘCIA

-

W minioną niedzielę w Bochni odbyły się Dożynki Powiatowe. Uroczystości rozpoczął przemarsz z placu gen. Leopolda Okulickiego do bazyliki św. Mikołaja. Podczas Mszy świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem księdza prałata Ryszarda Podstołowicza, modlono się w intencji rolników, sadowników, pszczelarzy i wszystkich tych, dzięki którym na naszych stołach nie brakuje żywności.

Po zakończonej uroczystości wszystkie delegacje z wieńcami przeszły na Plac Sanktuaryjny, gdzie odbył się konkurs na najpiękniejszy wieniec żniwny.

W pokazie wieńców, poza konkursem, uczestniczyło także Starostwo Powiatowe w Bochni (jego wieniec niosły uczennice Zespół Szkół nr 3 w Bochni-Ekonomik ) oraz Chodenice (dzielnica Bochni).

Komisja konkursowa, powołana przez starostę w składzie:

1) Jerzy Błoniarz
2) Ryszard Drożdżak
3) Edyta Groblicka-Kuc
4) ks. Stanisław Kania
5) Mariola Pilch
6) Agnieszka Żołna-Zdunek

miała trudne zadanie ze względu na wysoki poziom artystyczny zaprezentowanych wieńców. Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: zgodność wykonania wieńca z tradycyjną techniką wicia, różnorodność użytych do wykonania wieńca podstawowych materiałów naturalnych, ogólny wyraz artystyczny i forma plastyczna, sposób prezentacji wieńca, w tym stroje regionalne grupy wieńcowej oraz pomysłowość wykonania wieńca.

Ostatecznie, po długich naradach ustalono, że zwycięzcami konkursu w edycji 2020 zostali:

I m. – Koło Gospodyń Wiejskich w Kopalinach (nagroda 1200 zł)
II m. – Sołectwo Stanisławice (nagroda 800 zł)
III m. – grupa obrzędowa z Borównej (nagroda 600 zł)

Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe.

Prócz tego wszystkie pozostałe, uczestniczące w konkursie, grupy otrzymały wyróżnienia w wysokości 200 zł:

– Parafia pw. św. Mikołaja w Żegocinie
– Koło Gospodyń Wiejskich w Nieprześni
– Koło Gospodyń Wiejskich w Sobolowie – ufundowane przez Starostwo
– Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Kamionnej
– Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylu
– Sołectwo Majkowice – ufundowane przez Urząd Miasta Bochnia
– Koło Gospodyń Wiejskich z Buczyny – ufundowane przez wicestarostę Ryszarda Drożdżaka
– Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzkowie
– Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowicach Małych – ufundowane przez ks. Stanisława Kanię
– Koło Gospodyń Wiejskich z Brzeźnicy – ufundowane przez ks. Ryszarda Podstołowicza.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia