R e k l a m a

Nauczycielki z powiatowych szkół odebrały awanse – ZDJĘCIA

-

Pięć nauczycielek kontraktowych ze szkół prowadzonych przez powiat bocheński uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W czasie krótkiej uroczystości starosta Adam Korta wręczył również przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektorom „Mechanika” i „Ekonomika”.

W środę 26 sierpnia w obecności dyrektorów szkół i placówek oświatowych nauczyciele odebrali z rąk starosty bocheńskiego Adama Korty akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, potwierdzające formalnie podniesienie ich statusu zawodowego.

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życząc z tego miejsca przede wszystkim wielkiej satysfakcji z pełnionych obowiązków nauczycieli i wychowawców młodzieży. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie. O poziomie Państwa pracy świadczą wyniki matur i egzaminów zawodowych. Mamy bardzo zdolną młodzież, ale to Państwa codzienna praca przyczynia się do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół – mówił Adam Korta, starosta bocheński.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

  • Magdalena Krawczyk – nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni;
  • Katarzyna Machowska-Koczur – nauczyciel zawodowych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni;
  • Małgorzata Rzepecka – nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni;
  • Justyna Wszołek – nauczyciel funkcjonowania osobistego i społecznego oraz zajęć kształtujących kreatywność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni;
  • Monika Zagórska-Kunat – nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni.

Starosta wręczył również przedłużenie okresu powierzenia funkcji dyrektorom szkół powiatowych. Przez najbliższy rok szkolny Zespołem Szkół Nr 1 w Bochni będzie kierował Jan Balicki, a Zespołem Szkół Nr 3 w Bochni Piotr Czekaj.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia