R e k l a m a

Rusza rok szkolny 2020/2021. Bocheńskie szkoły gotowe

-

Dezynfekcja rąk, maseczki i pomiary temperatury – tak będzie wyglądała codzienność w szkołach w rozpoczynającym się 1 września roku szkolnym 2020/2021. Starostwo powiatowe oraz miejski zespół edukacji zapewniają, że bocheńskie szkoły gotowe są na powrót uczniów.

Podstawowe zasady

Wytyczne przygotowane przez MEN i GIS dla szkół to przede wszystkim bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Z kolei przy wejściu uczniowie będą mieć wykonywany pomiar temperatury.

Bocheńskie szkoły gotowe

Już w zeszłym tygodniu do szkół zaczęły spływać maseczki i płyny odkażające w ramach rządowej pomocy. Do przedszkoli i szkół podstawowych w Bochni trafiły 372 5-litrowe pojemniki z płynem odkażającym i ponad 6 tys. maseczek.

Szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów. Przeprowadziliśmy m.in. dezynfekcję pomieszczeń, a także wymianę wykładzin. W szkołach mogą znajdować się tylko takie rzeczy, które można łatwo zdezynfekować – powiedziała w rozmowie z Bochnianin.pl Dorota Palej-Maliszczak, dyrektor Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni.

Również wszystkie szkoły ponadpodstawowe mają zapasy środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej. Do tej pory na ten cel wydatkowano ok. 100 tys. zł.

Do dyspozycji uczniów, nauczycieli i pracowników, są ustawione na korytarzach i przy wejściu do szkoły urządzenia z płynem do dezynfekcji dłoni. Dozowniki znajdują się również w salach i sanitariatach – poinformowały służby prasowe Starostwa Powiatowego w Bochni.

3 warianty pracy

Szkoły rozpoczynają naukę w trybie tradycyjnym (tzw. wariant A), ale w przypadku wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia, dyrekcja placówki (po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu) będzie mogła zdecydować o przejściu na system kształcenia mieszany (hybrydowy) lub zdalny (tzw. warianty B i C).

W zeszłym tygodniu w starostwie odbyło się spotkanie starosty z dyrektorami szkół, z udziałem Haliny Bielec, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni. Podczas spotkania każdy z dyrektorów przedstawił konkretne propozycje i rozwiązania w zakresie nauki, które były przedmiotem szczegółowej analizy, aby sprecyzować konieczny zakres pomocy organu prowadzącego. Każda ze szkół przygotowuje się do różnych możliwych scenariuszy prowadzenia zajęć. Wszystkie przygotowania, układanie planu zajęć, plan praktyk zawodowych, praca biblioteki szkolnej, rozkład i zaplanowanie sal dla poszczególne oddziałów z uwzględnieniem ich liczebności – uwzględniają w razie potrzeby możliwość przejścia na naukę zdalną, czy też naukę w trybie hybrydowym – przekazali urzędnicy starostwa.

Jednym z największym wyzwań w szkołach ponadpodstawowych jest prowadzenie nauczania przedmiotów zawodowych. – W przypadku nauki stacjonarnej plan zajęć zostanie ułożony z uwzględnieniem jak najmniejszej ilości uczniów w szkole w tych samym czasie. Planowany jest pełny system 2-zmianowy powodujący rozłożenie liczby uczniów w szkole w godzinach szczytu czyli 11:00-15:00 – zwrócili uwagę urzędnicy.

Wskazówki dla uczniów i rodziców

Zobacz również: Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia