R e k l a m a

MDK rozstrzygnął konkurs plastyczny „Z natury”

-

Konkurs plastyczny „Z natury” ogłoszony przez Miejski Dom Kultury w Bochni miał charakter „hybrydowy”. Można było wziąć w nim udział online, a także tradycyjnie. Tym razem organizator zachęcał do odwzorowania lub zinterpretowania swojego otoczenia.

Aby wziąć udział w konkursie należało odwzorować lub zinterpretować wybrany przez siebie obiekt (pejzaż, osobę, przedmiot, kompozycję przedmiotów, ulubione zwierzątko), wykonać fotografię zarówno obiektu jak i pracy, a następnie obydwa zdjęcia razem z wypełnioną kartą uczestnictwa przesłać na e-mailowy domu kultury (opcja online) lub dostarczyć pracę wykonaną w technice dowolnej: rysunek, malarstwo, kolaż, rzeźba, inna, wraz z kartą uczestnictwa bezpośrednio do domu kultury.

Przyznano trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymały: Łucja Naruszewicz za pracę pt. „Portret psa”, Julia Wróbel za pracę „W ogrodzie” i Elżbieta Piotrowska za pracę „Kwitnąca róża”.

Nagrodą w konkursie jest opublikowanie prac na internetowej stronie MDK i rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych MDK. Dodatkowo laureatki otrzymają dyplomy oraz wydawnictwo „Bochnia ta sama, ale nie taka sama na pocztówkach i fotografiach ze zbiorów Elżbiety i Piotra Lekkich oraz Bogdana Haby”.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne organizator zrezygnował z urządzenia wernisażu wystawy pokonkursowej z oficjalnym wręczeniem nagród. Po odbiór dyplomów i nagród zaprasza do domu kultury.

„Kwitnąca róża” – Elżbieta Piotrowska
„W ogrodzie” – Julia Wróbel

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia