R e k l a m a

Samorządowcy apelują o zwiększenie zatrudnienia w sanepidach

-

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP apelują do premiera i rządu o radykalne zwiększenie zatrudnienia o 100 proc. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a szczególnie w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych.

Autorzy apelu uważają, że „konieczne jest natychmiastowe radykalne wzmocnienie, dofinansowanie, reforma Państwowej Inspekcji Sanitarnej – kluczowej instytucji na pierwszej linii walki o zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli w Polsce”.

– „Zgodnie z przydzielonymi przez ustawy zadaniami w czasie pandemii pracownicy „Sanepidu” od marca są skrajnie przemęczeni, pracują na trzy zmiany, również w soboty i niedziele, nie skorzystali z urlopów, pracownica w Nowym Sączu odbiera nawet 500 telefonów dziennie od obywateli, osób zakażonych i instytucji. Już przed wybuchem pandemii zakres bieżących zadań wykonywanych dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego przez pracowników Inspekcji Sanitarnej był bardzo szeroki. Obecnie w dobie walki z koronawirusem, strachem i oczekiwaniami mieszkańców, zadanie te są niemożliwe do realizacji przez przemęczonych, słabo opłacanych, lecz pełnych poświęcenia pracowników „Sanepidów”. Pomimo to mieszkańcy i samorządowcy z całej Polski narzekają, że bardzo trudno godzinami dodzwonić się do PIS. W czasie przewidywanej drugiej fali epidemii Państwowa Inspekcja Sanitarna jest współdecydentem w razie konieczności podjęcia decyzji o zamknięciu każdej jednostki, m.in. spośród 48 000 szkół i przedszkoli” – napisano w apelu.

– „Konieczne jest natychmiastowe wsparcie kilkudziesięcioma milionami złotych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych będących na pierwszej linii tego współczesnego cywilnego pola walki o zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli” – zaapelowano.


Poniżej pełna treść apelu:

APEL
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP do Premiera i Rządu

Pandemia światowa chińskiego wirusa SARS-CoV-2 uderzyła z cała mocą w nasze zdrowie i gospodarkę powodując największy kryzys w ostatnim 30-leciu, z którego dotkliwymi następstwami będziemy się zmagać przez kilka lat. O ile w sferze gospodarczej rząd i samorządy uruchomiły różne programy osłonowe wspierania przedsiębiorców, co ograniczyło upadek firm, recesję i bezrobocie, konieczne jest natychmiastowe radykalne wzmocnienie, dofinansowanie, reforma Państwowej Inspekcji Sanitarnej – kluczowej instytucji na pierwszej linii walki o zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli w Polsce.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największa w Polsce organizacja samorządów terytorialnych, skupiająca 1.000 gmin, powiatów i województw w 20 związkach, apelują do Premiera i Rządu o natychmiastowe zwiększenie o 100% zatrudniania w Państwowej Inspekcji Sanitarnej – Powiatowych Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych, w tym w laboratoriach. Zgodnie z przydzielonymi przez ustawy zadaniami w czasie pandemii pracownicy „Sanepidu” od marca są skrajnie przemęczeni, pracują na trzy zmiany, również w soboty i niedziele, nie skorzystali z urlopów, pracownica w Nowym Sączu odbiera nawet 500 telefonów dziennie od obywateli, osób zakażonych i instytucji. Już przed wybuchem pandemii zakres bieżących zadań wykonywanych dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego przez pracowników Inspekcji Sanitarnej był bardzo szeroki. Obecnie w dobie walki z koronawirusem, strachem i oczekiwaniami mieszkańców, zadanie te są niemożliwe do realizacji przez przemęczonych, słabo opłacanych, lecz pełnych poświęcenia pracowników „Sanepidów”. Pomimo to mieszkańcy i samorządowcy z całej Polski narzekają, że bardzo trudno godzinami dodzwonić się do PIS. W czasie przewidywanej drugiej fali epidemii Państwowa Inspekcja Sanitarna jest współdecydentem w razie konieczności podjęcia decyzji o zamknięciu każdej jednostki, m.in. spośród 48.000 szkół i przedszkoli.

W związku z ogłoszeniem we wrześniu br. przez Pana Premiera redukcji o 20%, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy pracowników sfery budżetowej – zwracamy się o przeniesienie, delegowanie jeszcze we wrześniu br. do Państwowej Inspekcji Pracy co najmniej kilku tysięcy doświadczonych urzędników do pomocy w czasie pandemii.

Przeciwdziałając pandemii rząd przeznaczył w br. ponad 100 miliardów zł z PFR na ochronę przedsiębiorstw, miliardy złotych na zwiększone koszty służby zdrowia i kolejne wiele miliardów złotych na pomoc społeczną, zasiłki, itp. Niewyliczalny jest ogrom niematerialnych strat spowodowany przez zamknięcie wszystkich rodzajów szkół i prace wielu instytucji oraz urzędów pracujących na jałowym biegu. W tej sytuacji konieczne jest natychmiastowe wsparcie kilkudziesięcioma milionami złotych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych będących na pierwszej linii tego współczesnego cywilnego pola walki o zdrowie, życie i bezpieczeństwo obywateli.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie tylko z powodu pandemii koronawirusa wymaga wzmocnienia i reformy, ponieważ powszechne bezpieczeństwo sanitarne, także w produkcji i obrocie żywności własnej, eksportowanej i importowanej ma coraz większe znaczenia dla obywateli i państwa.

O skali wyzwań, z którymi stacje epidemiologiczno-sanitarne muszą się mierzyć świadczą wymowne liczby – na przykładzie tylko Województwa Małopolskiego – pod nadzorem pionu epidemiologii Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 7853 zakładów opieki zdrowotnej (szpitali, przychodni, lecznic zakładów opieki leczniczej), ponad 5000 szkół, przedszkoli, placówek oświatowych z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, ponad 40.000 obiektów żywienia i użytku, 511 wodociągów. Niestety przed kilku laty Wojewoda Małopolski zmniejszył liczbę pracowników PIS, laboratoriów w naszym województwie o 30%.

Na mój wniosek w sprawach tych dyskutowaliśmy, kilka dni temu w czasie sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego z udziałem Wojewody Małopolskiego, Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, gdzie zapowiedziałem niniejszy apel do Pana Premiera.

Jako samorządowcy od lat doceniamy i wspieramy działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczególnie na poziomie lokalnym, stąd nasz Apel do Pana Premiera i Rządu o jak najszybsze wsparcie PIS, w tej niezwykle trudnej i niebezpiecznej sytuacji.

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia