R e k l a m a

Przedsiębiorco, dostaniesz list z ZUS

-

Ponad 30 tys. przedsiębiorców z regionu dostanie z ZUS list z podsumowaniem wpłat na swój indywidualny rachunek składkowy w 2018 roku.  Adresat dowie się jak wyglądały jego rozliczenia z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo na jego koncie na koniec 2018 roku.

W korespondencji z ZUS przedsiębiorca będzie mógł dowiedzieć się  w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte. Na koniec dowie się rzeczy najważniejszej: czy jego konto jest rozliczone na tzw. „zero”, czy też występuje nadpłata lub niedopłata

List z ZUS to nie wezwanie do zapłaty

Listu z ZUS nie należy traktować jako wezwanie do zapłaty.

„Chcemy, żeby wszyscy nasi klienci wiedzieli jak są prowadzone rozliczenia na ich kontach oraz mogli zweryfikować podane saldo ze swoimi księgami. Na tej podstawie będą mogli zwrócić uwagę, czy na koncie pozostało  zadłużenie, czy też nadpłata i podejmować od razu odpowiednie działania. Przy niewielkich kwotach zaległości będzie możliwość ich uregulowania poprzez zwiększenie bieżąco dokonywanej wpłaty składek. Przy wyższych kwotach zaległych należy wziąć pod uwagę konieczność doliczenia także odsetek za zwłokę. A w razie braku możliwości jednorazowego uregulowania długu – rozważenie złożenie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie powstałych zobowiązań. Nadpłata może zostać przeznaczona na pokrycie części bieżąco należnych składek, a w razie wyższej kwoty płatnik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o jej zwrot” – wyjaśnia Anna Szaniawska, Regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.

Pierwsza tego typu korespondencja

To pierwsza w historii masowa wysyłka informacji o stanie rozliczeń z ZUS. Jest to efekt wprowadzonego w 2018 r. systemu e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów całą składkę wpłaca tylko na jedno konto, a ZUS sam rozksięgowuje ją na poszczególne fundusze. Każda wpłata pokrywa w pierwszej kolejności najstarsze zaległości na koncie płatnika.

Wysyłka korespondencji do płatników już się rozpoczęła. W całym kraju listy trafią do 2,5 mln płatników składek. W Małopolsce listu z ZUS może spodziewać się prawie ćwierć miliona przedsiębiorców:

  • na terenie krakowskiego oddziału ZUS – 130 tys. osób,
  • na terenie sądeckiego oddziału ZUS – 52 tys. osób,
  • na terenie tarnowskiego oddziału ZUS – 30 tys. osób,
  • na terenie chrzanowskiego oddziału ZUS – 38 tys. osób.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia