R e k l a m a

Powiat. Trwają konsultacje społeczne programu ochrony środowiska

-

W związku z trwającym opracowywaniem Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027 urzędnicy zapraszają do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Uwagi i wnioski do projektu można składać do 4 października br. Z kolei na 29 września zaplanowano spotkanie konsultacyjne.

Z treścią projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027 oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się:

  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni: www.powiat.bochnia.pl;
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni: bip.malopolska.pl/spbochnia;
  • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia – w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027 można składać w terminie od 11 września do 4 października 2020 r.

Uwagi i wnioski do projektu należy składać:

  • z wykorzystaniem wzoru formularza dostępnego na ww. stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni lub w dowolnej formie pisemnej – dokument należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia lub poprzez skrzynkę nadawczą (urnę) znajdującą się przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 w Bochni, wystawioną przed wejściem do budynku w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres [email protected] lub [email protected] lub przy wykorzystaniu platformy e-PUAP, adres skrytki: ePUAP:/SPBochnia/skrytka;
  • ustnie do protokołu (w wyjątkowych przypadkach) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, przy zachowaniu wymogów sanitarnych wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie, w terminie trwania konsultacji społecznych – 29 września w godzinach od 9:00 do 12:00 – odbędzie się dedykowane spotkanie konsultacyjne. Mając na względzie sytuację epidemiczną odbędzie się ono w formie spotkania on-line. Program spotkania zakłada prezentację projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027, a następnie możliwość zgłaszania uwag i dyskusję z ekspertami opracowującymi dokument.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bochni i zgłosić chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 września. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie, otrzymają w odpowiedzi na swojego e-maila przed spotkaniem link do dedykowanego pokoju on-line. Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Informujemy, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości składania uwag i wniosków do projektu dokumentu anonimowo. Dlatego też prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na formularzu zgłaszania uwag – zwrócili uwagę urzędnicy bocheńskiego starostwa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc