Mieszkańcy wybrali projekty w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Bochni – WYNIKI

-

2-15 września 2020 r. zostały przeprowadzone wybory projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia na 2021 rok.

Głosować można było w sposób tradycyjny w dniach 2-4 września, 7-11 września oraz 14-15 września 2020 r. w lokalu wyborczym zorganizowanym w Urzędzie Miasta Bochnia oraz przez platformę internetową od 2 do 15 września 2020 r.

Mieszkańcy Bochni spośród 33 zadań osiedlowych wybrali 25 projektów, które zrealizowane zostaną w 2021 roku. 

W głosowaniu wzięło udział 1 059 osób. Przeważająca liczba głosów została oddana za pośrednictwem systemu elektronicznego. Z tej możliwości skorzystały 1 023 osoby. Głosujących tradycyjną metodą
w lokalu wyborczym było 36.

W wyniku podziału środków na realizację projektów osiedlowych przeznaczona zostanie kwota
701 074,50 zł.

OSTATECZNA LISTA PROJEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI:

Osiedle nr 1 – Śródmieście – Campi

•    Zielone Aleje
•    Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Solna Góra

Osiedle nr 2 – Słoneczne

•    Zaskakujący ogród – zagospodarowanie terenu zieleni jako ogrodu edukacyjnego

Osiedle nr 3 – Krzęczków – Łychów

•    Budowa mini boiska na ul. Łychów

Osiedle nr 4 – Uzbornia

•    Wykonanie remontu nawierzchni trawiastej na boisku w Parku Rodzinnym Uzbornia na dz. 6658/3 
•    Siłownia letnia na placu rekreacyjnym przy ul. Goslara

Osiedle nr 5 – Niepodległości

•    Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedlowych
•    ZaGOZpodarowanie osiedla Niepodległości
•    Osiedle Dobrych Wibracji – Skrzydła Niepodległości
•    Skrzaty na Niepodległości

Osiedle nr 6 – Windakiewicza

•    Budowa obiektów małej architektury na Osiedlu Windakiewicza wraz z uzupełnieniem zieleni obok zestawu zabawowego

Osiedle nr 7 – Kolanów

•    Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy osiedlowej

Osiedle nr 8 – Dołuszyce

•    Remont nawierzchni boiska

Osiedle nr 9 – Chodenice

•    Konserwacja istniejącego rowu przydrożnego
•    Montaż stojaków rowerowych wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów przy ul. Chodenickiej w pobliżu boiska piłkarskiego i TKKFu
•    Wykonanie ogrodzenia/żywopłotu wzdłuż ogrodzenia działki TKKF Raba Chodenice

Osiedle nr 10 – Kurów

•    Zakup 5 szt. lamp ulicznych z 2 panelami słonecznymi wraz z montażem lamp solarnych (typ proponowany Andromeda 6)

Osiedle nr 11 – św. Jana – Murowianka

•    Schody wraz z chodnikiem
•    Zielone płuca Osiedla św. Jana
•    Jerzyki na Jana – Pożyteczne ptaki zamieszkujące osiedla
•    Remont chodnika łączącego ul. Murowianka z blokiem Murowianka 27

Osiedle nr 12 – Smyków

•    Park rekreacyjny w sąsiedztwie „BSAG” – plac zabaw

Osiedle nr 13 – Karolina – Krzeczowska

•    Zieleń przy „Karolinie” wraz z remontem chodnika

Osiedle nr 14 – Proszowskie

•    Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Goczałkowskich – boczna
•    Wiata śmietnikowa na osiedlu Na Buczków

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

CO? GDZIE? KIEDY?

czerwiec, 2021

X