Bochnia. Ile zapłacimy za śmieci w 2021? Jest nowy przetarg na odbiór odpadów

-

Magistrat rozpisał nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Bochni w 2021 roku. Poprzednie postępowanie unieważniono z powodu zbyt wysokich cen.

Jak już informowaliśmy w poprzednim przetargu wpłynęły dwie oferty. Na kwotę ponad 11,9 mln zł od firmy FBSerwis Karpatia sp. z o.o. z Tarnowa i od bocheńskiego konsorcjum BZUK – EKOMBUD na ponad 8,7 mln zł. Urzędnicy poinformowali, że na sfinansowanie zamówienia zamierzają przeznaczyć 6 183 000 zł. Obie oferty przekraczają tę kwotę, dlatego przetarg został unieważniony.

W założeniach do nowego przetargu podano inną niż poprzednio szacunkową wagę odpadów odebranych od mieszkańców Bochni w 2021 roku: 4895 ton odpadów zmieszanych, 558 ton opakowań z tworzyw sztucznych, 493 tony opakowań ze szkła, 257 ton opakowań z papieru i tektury, 546 ton odpadów ulegających biodegradacji i 361 ton pozostałych odpadów, czyli razem ok. 7100 ton (zaznaczono, że szacunki oparto na danych z 2019 r.).

W poprzednim przetargu było to ok. 8 tys. ton (5384 tony odpadów zmieszanych, 1991 ton odpadów segregowanych z wyłączeniem bioodpadów i 652 tony odpadów ulegających biodegradacji).

Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane 3 kryteria: cena (60 proc.), edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (30 proc.) i aspekt środowiskowy (10 proc.). Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 2 listopada.

Wynik przetargu będzie miał wpływ na stawkę opłat dokonywanych przez mieszkańców. Obecnie miesięczna opłata za odbiór odpadów w Bochni wynosi 24 zł od osoby, a brak segregacji może skutkować naliczeniem kary w wysokości 48 zł.

Przetarg dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2023