R e k l a m a

114 laptopów dla podopiecznych PCPR

-

114 laptopów, oprogramowanie, sprzęt audiowizualny, a także maseczki, rękawiczki czy środki dezynfekujące oraz wyposażenie miejsc kwarantanny – zakupiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Celem tych działań jest ograniczanie negatywnych skutków epidemii w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, czy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

– Środki na ten cel pozyskane zostały przez powiat dzięki umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewodą Małopolski – wyjaśnia Adam Korta, starosta bocheński.

Projekt ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowany jest w trybie nadzwyczajnym, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja – Rozwój 2014-2020”, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 694).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2023