R e k l a m a

Bochnia. Nieoczekiwana zmiana szefa MPEC. Nowym prezesem został były burmistrz Wojciech Cholewa

-

Zmiana na stanowisku prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bochni. Rada nadzorcza spółki odwołała Zbigniewa Dmitrowskiego i powołała Wojciecha Cholewę – ustalił Bochnianin.pl.

Zbigniew Dmitrowski był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej od ponad 10 lat. Na to stanowisko został powołany, gdy burmistrzem był Bogdan Kosturkiewicz (kierował miastem w latach 2006-2010). Zbigniew Dmitrowski zastąpił wtedy… obecnego burmistrza Stefana Kolawińskiego. Jego z kolei powołano za czasów… nowego prezesa Wojciecha Cholewy, który w latach 1998-2006 był burmistrzem Bochni.

Zbigniew Dmitrowski (drugi od prawej) – jeszcze do wczoraj prezes MPEC w Bochni. Na zdjęciu z 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie została wówczas podpisana umowa pożyczki (1,8 mln zł) na modernizację kotła wodnego WR-10. Fot. WFOSiGW w Krakowie

Decyzję o odwołaniu Zbigniew Dmitrowski otrzymał we wtorek. Powód nie jest znany. Jak udało nam się ustalić nie przekazano go nawet bezpośrednio zainteresowanemu.

Nie ma potrzeby uzasadniania takiej decyzji, tak jest w kodeksie spółek handlowych. Prezes zarządu zadał takie samo pytanie (o powód odwołania – przyp. red.) i uzyskał taką samą odpowiedź, że nie wymaga to uzasadnienia – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Zbigniew Rachwał, przewodniczący rady nadzorczej MPEC.

Zbigniew Rachwał poinformował, że decyzja rady nadzorczej w tej sprawie nie była jednogłośna. Wynik głosowania to 3:2.

Analizowaliśmy sytuację przedsiębiorstwa i „wyszło jak wyszło” – przyznał w rozmowie z Bochnianin.pl Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Dlaczego na nowego prezesa wybrano Wojciecha Cholewę? – Takie było wskazanie właściciela – odpowiedział krótko Zbigniew Rachwał (właścicielem przedsiębiorstwa jest Gmina Miasta Bochnia, a jej przedstawicielem oczywiście burmistrz).


Zakres działania bocheńskiego MPEC-u obejmuje:

  • bieżące i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrywania odbiorców zasilanych ze źródeł i węzłów cieplnych spółki, w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową;
  • prowadzenie usług konsultingowych, doradztwa technicznego w zakresie produkcji, przesyłu i rozdziału ciepła;
  • wykonywanie projektów sieci i węzłów cieplnych;
  • świadczenie usług w zakresie remontów i konserwacji źródeł ciepła, węzłów i sieci przemysłowych, montażu i konserwacji aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki;
  • świadczenie usług w zakresie administracji i księgowości przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności;
  • prowadzenie sprzedaży i transportu opału, odpadów produkcyjnych i materiałów;
  • sprzedaż oraz wynajmowanie maszyn i urządzeń technicznych oraz środków transportowych;
  • produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii cieplnej z systemów energetycznych powierzonych spółce do eksploatacji;
  • inna działalność wynikająca z potrzeby zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców (źródło: www.bochnia.eu).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia