R e k l a m a

Bochnia. W magistracie złożono petycję ws. miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

-

Kilka dni temu do bocheńskiego magistratu wpłynęła petycja w sprawie utworzenia miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bochni. Petycję poparło 835 osób. W międzyczasie pojawiła się nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Jeśli przepisy wejdą w życie to schroniska będą mogły prowadzić wyłącznie gminy (przez jednostkę organizacyjną) lub organizacje społeczne, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

O petycji informowaliśmy już w sierpniu, podczas zbierania podpisów (link do tekstu TUTAJ). Inicjatorami akcji są mieszkańcy Bochni i okolicznych miejscowości oraz osoby, którym nie jest obojętny los i prawa zwierząt. Celem petycji jest zwrócenie się do Rady Miasta Bochnia o stworzenie w Bochni miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

– „Jesteśmy to winni naszym braciom mniejszym, aby je traktować z szacunkiem i zapewnić im dobre warunki do życia, aby nie cierpiały z braku ruchu czy też latem podczas upałów i zimą podczas mrozów. Zwierzaki bezdomne są już i tak bardzo ciężko doświadczone przez los i biorąc za nie odpowiedzialność, powinniśmy zapewnić im dobre warunki bytowania – ogrzewane pawilony, ogólnodostępne wybiegi, duże boksy, całodobowa opieka. To nasz obowiązek, ponieważ stosunek do słabszych, bezbronnych jest miarą naszego człowieczeństwa” – uważają autorzy petycji (poniżej pełna treść petycji).

Wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Bochni oraz zapewnieniem im opieki zajmuje się obecnie Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt, która prowadzi schronisko w Borku (gmina Rzezawa). W zeszłym roku koszt realizacji całego zadania (w tym m.in. wyżywienie, leczenie, zabiegi sterylizacji, kastracji itd.) wyniósł ok. 247 tys. zł (odłowiono 77 psów i 72 koty).

Formalnie petycja trafiła do przewodniczącego rady miasta Bogdana Kosturkiewicza, który – jak przekazał w rozmowie z Bochnianin.pl – skierował już dokument do działu prawnego. Na rozpatrzenie petycji są 3 miesiące.

Warto dodać, że w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt jest szereg propozycji dotyczących schronisk dla bezdomnych zwierząt. Z projektu nowych przepisów wynika, że gminy będą realizowały zadanie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom za pośrednictwem jednostek organizacyjnych prowadzących schroniska dla zwierząt lub zawierając porozumienie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nie działają w celu osiągnięcia zysku i posiadają status organizacji pożytku publicznego.

Zmiany te mają wyeliminować podmioty, które prowadzą schroniska głównie dla zysku. Autorzy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zwrócili uwagę, że nieprawidłowości systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zostały stwierdzone w szeregu kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli.

W czerwcu 2013 roku w podsumowaniu wyników kontroli NIK stwierdziła m.in.: „Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie wykonywanie przez gminy i schroniska ustawowych zadań dotyczących ochrony zwierząt. Gminy nie zapewniały właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz nieskutecznie zapobiegały ich bezdomności, zaś schroniska nie zapewniły przebywającym tam zwierzętom właściwych warunków bytowania. Ponad 1/3 środków publicznych przeznaczonych na ochronę zwierząt wydatkowano z naruszeniem prawa albo niegospodarnie”.

Nowe przepisy dotyczące ustawy o ochronie zwierząt są aktualnie procedowane (ostatnio nowelizacja trafiła do Senatu).


Petycja do Rady Miasta Bochnia w sprawie utworzenia miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt

„Mieszkańcy miasta Bochnia i okolicznych miejscowości oraz osoby, którym nie jest obojętny los i prawa zwierząt zwracają się do Rady Miasta Bochnia o stworzenie w jej granicach miejskiego schroniska, z prawdziwego zdarzenia, dla bezdomnych zwierząt.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Jesteśmy to winni naszym braciom mniejszym, aby je traktować z szacunkiem i zapewnić im dobre warunki do życia, aby nie cierpiały z braku ruchu czy też latem podczas upałów i zimą podczas mrozów. Zwierzaki bezdomne są już i tak bardzo ciężko doświadczone przez los i biorąc za nie odpowiedzialność, powinniśmy zapewnić im dobre warunki bytowania. (ogrzewane pawilony, ogólnodostępne wybiegi, duże boksy, całodobowa opieka). To nasz obowiązek, ponieważ stosunek do słabszych, bezbronnych jest miarą naszego człowieczeństwa.

Prosimy o przeanalizowanie, w jakim miejscu byłoby to ewentualnie możliwe oraz możliwości finansowych gminy i miasta w tym zakresie. Z zebranych przez organizatorów petycji informacji w trybie dostępu do informacji publicznej wynika, że nasze miasto przeznacza rocznie ogromne środki w wysokości 247 tysięcy złotych brutto płacone ryczałtem (dane za 2019) na utrzymanie prywatnego schroniska, które w naszej ocenie jako m.in. byłych wolontariuszy tego schroniska, nie zapewnia odpowiednich warunków do życia zwierząt. Podobnie pobliskie miasta i gminy przeznaczają bardzo duże kwoty na utrzymanie ww. schroniska (między innymi Borzęcin, Brzesko, Palecznica, Wojnicz, Gnojni, Łapanów, Rzezawa, Trciana). Warto rozważyć czy byłoby możliwe międzygminne porozumienie w tej sprawie.

Przykłady takich wzorcowych schronisk jak Dom Kota pod Szczecinem czy Jasionka pod Zgierzem czy choćby ostatnio w Nowym Sączu mówią, że przy współpracy ludzi dobrej woli jest to jak najbardziej wykonalne. Na terenie naszego miasta jest wiele osób , które chętnie pomogą na zasadzie wolontariatu zarówno przy organizacji, jak również potem przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Dajmy kolejny przykład innym miastom w Polsce, że można!”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia