Bochnia. 3 firmy w przetargu na obsługę Strefy Płatnego Parkowania

-

We wtorek zakończyło się składanie ofert w przetargu na prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Bochni w latach 2021-2022. W postępowaniu biorą udział trzy firmy. Najkorzystniejsza oferta zakłada ok. 42 proc. wynagrodzenia dla operatora z pobieranych opłat parkingowych.

W przetargu złożono następujące oferty:

 • Dropel Sp. z o.o., ul. Kamienna 12, 31-403 Kraków – 1 082 081 zł;
 • City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz – 1 593 900 zł;
 • P.P.U.H. „DEJW” Biernat Dawid, Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa – 1 644 500 zł.

Powyższe kwoty przekładają się odpowiednio na ok. 42 proc., ok. 63 proc. i ok. 65 proc. wynagrodzenia dla firmy z uzyskanych opłat parkingowych. Urzędnicy założyli, że chcą osiągnąć poziom ok. 50-60 proc., co przełożyło się na kwotę 1,4 mln zł (w informacji z otwarcia ofert podano, że na sfinansowanie zamówienia magistrat zamierza przeznaczyć 1,4 mln zł).

Obecnie operatorem Strefy Płatnego Parkowania w Bochni jest firma Dropel, która w nowym przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę. Jej aktualne wynagrodzenie to 89,5 proc. z uzyskanych opłat parkingowych.


W dokumentacji przetargowej wyjaśniono, że „przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów na terenie miasta Bochnia, w ustalonej przez Radę Miasta Bochnia strefie płatnego parkowania (SPP) obszar B oraz na terenach niebędących drogami publicznymi, o łącznej szacunkowej ilości miejsc postojowych 520”.

Zamówienie podzielono na dwa etapy:

1) etap I:

 • a) wyposażenie obszaru B Strefy Płatnego Parkowania, parkingu przy pl. gen. Pułaskiego oraz parkingu pl. Bolesława Wstydliwego, łącznie zwanych dalej „SPP”, w urządzenia techniczne, które po zakończeniu realizacji zamówienia pozostaną własnością Wykonawcy, niezbędne do zorganizowania SPP wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń w tym: – dla obszaru B na ulicach: Kącik, Górska, Różana, Biała, Jana Matejki, Bernardyńska, Gołębia, Oracka, Kowalska, Bracka – pl. gen. Okulickiego, Trudna, Gazaris, prof. St. Fischera w urządzenia do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkomaty) w łącznej liczbie 27 sztuk, dla parkingu: pl. gen. Pułaskiego w urządzenia do pobierania i rozliczania opłat parkingowych (parkomaty) w liczbie 2 sztuk, z których jedno powinno posiadać funkcję jednoczesnego wnoszenia opłat za parkowanie (pierwsza funkcjonalność) i ładowania dwóch pojazdów elektrycznych (druga funkcjonalność); z uwagi na punkt zasilania wymagane jest jedno zlokalizowane na parkingu urządzenie łączące dwie powyższe funkcje, podłączone do zasilania 230 V posiadające certyfikaty dopuszczające urządzenie do bezpiecznego stosowania na terenie UE w tym certyfikaty CE, dla parkingu: pl. Bolesława Wstydliwego w Bochni – jeden samoobsługowy system parkingowy (szlabany wjazd/wyjazd, bileterka, terminal wyjazdowy, kasa automatyczna), które muszą spełniać co najmniej wymagania określone w SIWZ i SOPZ;
 • b) zorganizowanie biura obsługi SPP, w tym m.in. utworzenie strony „www” z niezbędnymi informacjami dla kierowców korzystających z SPP;
 • c) dostarczenie komputerowego systemu do analizy danych z parkomatów, systemu płatności za pośrednictwem karty elektronicznej i komputerowego systemu kontroli odpłatności za parkowanie wraz z urządzeniami kontrolnymi;
 • d) udostępnienie na stronie internetowej, o której mowa w lit. b do pobrania nieodpłatnej aplikacji umożliwiającej dokonywanie płatności mobilnych za pomocą smartfona np. mPay;
 • e) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie na komputerach Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia postępowań w trybie administracyjnym w zakresie windykacji należności z tytułu niezapłaconych wezwań do uiszczenia opłaty parkingowej kompatybilnych z formatem danych oferowanych przez elektroniczny system CEPiK na min. 2 stanowiskach;
 • f) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń technicznych, systemów i oprogramowania;

2) etap II:

 • a) pobieranie opłat za postój w SPP;
 • b) prowadzenie kontroli uiszczania opłat parkingowych;
 • c) prowadzenie serwisu technicznego urządzeń technicznych;
 • d) prowadzenie biura obsługi SPP;
 • e) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie w biurze SPP komputerowego systemu do analizy danych z parkomatów i komputerowego systemu kontroli płatności za parkowanie oraz prowadzenie codziennej kontroli uiszczania opłat za parkowanie urządzeniami kontrolnymi, a także: prowadzenie pełnej ewidencji (w formie elektronicznej zabezpieczającej dane przed ich utratą) wszystkich wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, prowadzenie codziennej kontroli funkcjonowania oraz stanu przychodów w każdym czasie, każdego parkomatu;
 • f) aktualizację systemów i oprogramowania komputerowego, o których mowa w pkt. 1 lit. d i e.

Przetarg dotyczy obsługi Strefy Płatnego Parkowania (tylko strefa B) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Opłaty w strefie A, czyli w ścisłym centrum miasta, nie będą pobierane w latach 2021-2022.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2021

X