Bochnia. Wyłoniono wykonawcę koncepcji i projektu nowego zjazdu z obwodnicy miasta

-

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowej drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 94 z ul. Brzeźnicką w Bochni. Opracowanie będzie kosztowało prawie 194 tys. zł i ma być gotowe do końca czerwca 2022 roku.

O tym pomyśle mówi się od lat, ale dopiero nowy zarząd powiatu podjął decyzję, aby przystąpić do realizacji tej inwestycji jako droga powiatowa. Nowe połączenie z obwodnicą Bochni ma umożliwić zjazd do miasta dla osób podróżujących w stronę Tarnowa i wjazd na DK94 w tym samym kierunku. Biorąc pod uwagę, że w przyszłości na ulicy Brzeskiej w ramach łącznika autostradowego powstanie rondo, będzie to i tak inwestycja znacznie usprawniająca komunikację dla mieszkańców wschodniej części Bochni. Więcej szczegółów TUTAJ.

Ważnym krokiem w przybliżeniu celu jest wykonanie projektu nowej drogi o długości ok. 500 m. Dlatego niedawno ogłoszono przetarg na to zadanie, a we wtorek pojawiła się informacja o wynikach.

Zwycięzcą przetargu jest F.U.H. „RENOWA” Krzysztof Waniczek z siedzibą ul. Słoneczna 9, 34-440 Kluszkowce (kwota 193 725 zł). W postępowaniu brały udział jeszcze dwie firmy: Firma Drogowa VIA Michał Swatek os. Piastów 5/35, 32-623 Kraków (305 040 zł) i Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o.o. ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław (zaproponowana kwota to 587 870 zł, ale ofertę i tak odrzucono z przyczyn formalnych).

W dokumentacji przetargowej zamieszczono szkic z przebiegiem drogi:

Zadanie podzielono na 2 etapy:

  • Etap I – obejmuje opracowanie dwuwariantowej koncepcji budowy nowego odcinka drogi powiatowej wraz z pozyskaniem zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla preferowanego wariantu – dotyczy połączenia nowej drogi z drogą krajową nr 94 i z drogą powiatową nr 1443K w Bochni (jeśli będzie konieczne). Uwaga: jeżeli wykonawca nie uzyska zgody na odstępstwo/odstępstwa zadanie zostanie zakończone na tym etapie i wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 30 proc. ceny ofertowej (termin: do 31 maja 2021 r.).
  • Etap II – obejmuje wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, pozyskanie wszystkich wymaganych obowiązującymi przepisami opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej (w tym zawierającej wszystkie projekty branżowe) wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz wykonanie wizualizacji przebiegu nowego odcinka drogi powiatowej.

Całe zadanie ma zostać wykonane do 30 czerwca 2022 r. Koszty opracowania pokryją Powiat Bocheński i Miasto Bochnia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022