Powiat. Pół miliona złotych na prace adaptacyjne w byłym budynku DPS

-

Pół miliona złotych otrzyma Powiat Bocheński na utworzenie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub czasowego pobytu tych osób poza placówką. Do końca roku powstanie 30 takich miejsc.

– Bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców jest dla nas najważniejsze, a szczególną troską staramy się otaczać mieszkańców i pracowników placówek całodobowych, jest to grupa wyjątkowo dotknięta pandemią COVID-19. Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w kwietniu pokazała, że takie dodatkowe miejsca są bardzo potrzebne – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac adaptacyjnych w byłym budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karolina w Bochni w zakresie I piętra budynku oraz wyposażenie w sprzęt niezbędny do funkcjonowania tj. m.in. łóżka, stoły, krzesła, lodówki, pralki, suszarki. Zakupiony zostanie także laptop z kamerą, oraz sprzęt do walki z COVID19, czyli aparat do dekontaminacji, defibrylator, a także środki ochrony indywidualnej.

Powiat Bocheński jest Beneficjentem wsparcia w ramach IV modułu Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” realizowanego w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Koszt prac budowlanych: 1 422 424,92 zł
Koszt wyposażenia: 275 000 zł
Dofinansowanie: 500 000 zł (225 000 zł na prace adaptacyjne, 275 000 zł na wyposażenie)

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

listopad, 2022