R e k l a m a

Budżet Bochni w I półroczu 2020 r.: 13,43 proc. finansowego wykonania inwestycji

-

47,9 proc. wykonania po stronie dochodów i 41,60 proc. po stronie wydatków, w tym 13,43 proc. wydatków majątkowych (inwestycyjnych) – wynika ze sprawozdania z realizacji budżetu Bochni za pierwsze półrocze 2020 roku.

Ocena sprawozdania z realizacji budżetu w pierwszym półroczu br. to główny temat ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia. Z powodu zagrożenia epidemicznego wrześniowa sesja była bardzo krótka (w sumie nie trwała nawet godziny) i tego tematu w ogóle nie dyskutowano (krótka dyskusja odbyła się natomiast podczas komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów). Poniżej kilka najciekawszych danych z tego dokumentu.

Ze sprawozdania wynika, że w połowie roku dochody budżetu Bochni były zrealizowane w 47,9 proc. (plan zakłada ponad 166,7 mln zł dochodów w całym roku, a realizacja na 30 czerwca to ok. 79,8 mln zł). Dochody dzielą się na bieżące i majątkowe. Te pierwsze wykonano w 51,27 proc., a drugie 23,37 proc. Szczegółowe kwoty poniżej.

plan na 2020 r.wykonanie na 30.06.2020% wykonania
dochody bieżące146 583 317,47 zł75 148 423,84 zł51,27%
dochody majątkowe20 151 576,45 zł4 710 054,29 zł23,37%
dochody razem166 734 893,92 zł79 858 478,13 zł47,90%

Z kolei wydatki zostały zrealizowane w 41,60 proc. (plan to ponad 174 mln zł, a wykonanie w połowie roku prawie 72,5 mln zł). Wśród wydatków pewną część stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne), które zrealizowano w 13,43 proc. (prawie 4,2 mln zł z ponad 31,2 mln zł). To podobny wynik jak w 2019 roku (wtedy 14,31 proc.).

plan na 2020 r.wykonanie na 30.06.2020% wykonania
wydatki bieżące142 887 971,01 zł68 250 464,35 zł47,77%
wydatki majątkowe31 276 833,75 zł4 199 106,95 zł13,43%
wydatki razem174 164 804,76 zł72 449 571,30 zł41,60%

Ciekawe jest również zestawienie pokazujące strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu dochodów budżetowych według głównych źródeł:

plan na 2020 r.wykonanie na 30.06.2020% wykonania
podatki i opłaty lokalne36 370 540,00 zł18 005 755,36 zł49,51%
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa38 150 010,00 zł16 345 343,51 zł42,84%
dochody z majątku gminy3 100 000,00 zł130 675,11 zł4,22%
dotacje na zadania powierzone, zlecone i własne59 522 051,80 zł27 996 294,09 zł47,04%
subwencje23 853 508,00 zł14 679 080,00 zł61,54%
pozostałe dochody5 738 784,12 zł2 701 330,06 zł47,07%
dochody razem166 734 893,92 zł79 858 478,13 zł47,90%
źródło: „Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za I półrocze 2020 roku”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia