R e k l a m a

„Nie zakopujmy ratusza i historii Bochni!”. Ruszyła zbiórka podpisów

-

Grupa mieszkańców Bochni zaniepokojona informacjami dotyczącymi przyszłości ruin ratusza ujawnionych przez archeologów pod płytą rynku, zredagowała list otwarty do władz miasta i rozpoczęła zbieranie podpisów pod apelem.

Na portalu społecznościowym Facebook utworzono też specjalne wydarzenie – w tym miejscu mają być podawane bieżące informacje w tej sprawie (TUTAJ)

Treść listu:

„W imieniu mieszkańców Bochni i powiatu bocheńskiego, którzy pragną aby prace budowlane i archeologiczne prowadzone przy rewitalizacji centrum Bochni, trwale uwypukliły jej piękną, długą i bogatą historię, wprowadzając do przestrzeni miejskiej jej najważniejsze i najcenniejsze zabytki, zwracamy się z apelem do Pana Przewodniczącego i Pana Burmistrza o podjęcie wszystkich możliwych działań zmierzających do:

1. Wykonania prac archeologicznych na płycie Rynku w zakresie umożliwiającym pełne zbadanie pozostałości po Ratuszu i wieży ratuszowej.

2. Budowy ekspozycji ruin Ratusza i wykonania prac renowacyjnych w sposób, który stałby się atrakcją dla turystów oraz przede wszystkim Nas – mieszkańców tj. poprzez przeszklenie, oświetlenie, wykonanie odlewu makiety Ratusza i historycznego centrum miasta.

3. Zachowania fragmentu historycznej drogi z bali drewnianych w obrębie Placu św. Kingi.

4. Zaznaczenia na nowej nawierzchni ul. Dominikańskiej zasięgu terenu dawnego klasztoru i zarysu kościoła dominikańskiego.

Prowadzona rewitalizacja miasta jest wielkim sukcesem jego władz i jego mieszkańców. Mamy jedyną i niepowtarzalną możliwość wykonania znacznego zakresu prac, które dzięki dofinansowaniu ze środków spoza budżetu miasta mogą wzbogacić materialną historią miasta a także zmienić nasze centrum w nowoczesną miejscowość, kultywującą swoją historię, do której chętniej będą przyjeżdżać turyści.

Podkreślenia wymaga jednak fakt, że płyty i kostka granitowa, którą będzie wyłożona płyta Rynku – choć bardzo wygodne w użytkowaniu – nigdy nie zastąpią ruin średniowiecznego Ratusza.

W świadomości społecznej Królewsko-Górnicze Miasto Bochnia jest ściśle związane z historią Małopolski i całego naszego kraju. Tym bardziej należy podkreślać i upowszechniać historię miasta, w tym przypadku poprzez profesjonalną, nowoczesną budowę ekspozycji ruin Ratusza i fragmentu drogi z bali drewnianych, czy choćby zaznaczenia na nowo powstającej nawierzchni, zarysu kościoła dominikańskiego.

Z wielkim zdumieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informacje o „innym sposobie wizualizacji Ratusza”. Według Nas niedopuszczalnym działaniem jest zasypanie ruin i „wyeksponowanie” tylko zarysu tej historycznej budowli poprzez inny kolor kostki granitowej.

W ten sposób można przedstawić zabytki archeologiczne takie jak: szlak bursztynowy, szyby górnicze, itp. Odkopanie ruin Ratusza należy traktować jak odnalezienie skarbu umożliwiającego promocję Bochni i jej walorów historycznych.

Zdajemy sobie sprawę, że generuje on również problemy związane z pracami budowlanymi i harmonogramem prac. Jednak, dla dzisiejszych (obecnych) władz miasta, powinny być one podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest dbałość o nasza historię, jej popularyzację i edukację przyszłych pokoleń bochnian. Bowiem”Kto nie pamięta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie.” (Georg Santayana)

Mając na uwadze fakt, iż stoimy przed niepowtarzalną decyzją, która będzie kształtować rozwój naszego miasta przez dziesiątki lat zwracamy się z apelem o ujęcie naszych propozycji w prowadzonych pracach rewitalizacyjnych. Nie niszczmy naszej historii, wykorzystajmy ją jako walor historyczny i kulturowy zwiększający atrakcyjność naszego miasta i regionu.

Z poważaniem:
niżej podpisani Mieszkańcy Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia”

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia