R e k l a m a

Bochnia. Podatek od nieruchomości 7 proc. w górę? 1,4 mln zł więcej w budżecie miasta

-

Na październikową sesję Rady Miasta Bochnia urzędnicy przygotowali projekt uchwały w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości. Średnia zmiana to podwyżka o ok. 7 proc., ale dla niektórych kategorii jest to nawet 15,9 proc. i 18,2 proc.

W uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśniono, że ustawowe górne granice stawek podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu. Wskazano, że w pierwszym półroczu 2020 r. wskaźnik ten wzrósł o 3,9 proc.

Urzędnicy zaproponowali podniesienie stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok średnio o ok. 7 proc. W przypadku kategorii „grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” i „grunty pozostałe” wzrost stawki wynosi odpowiednio 15,9 proc. i 18,2 proc.

„Należy podkreślić, że w roku 2020 stawki obowiązujące w naszym mieście były niższe niż w większości sąsiednich miast i gmin oraz że pomimo proponowanego wzrostu stawek w 2021 r. ich poziom wciąż będzie znacznie niższy od obowiązujących w analizowanych miastach co powoduje, że Bochnia nadal może być zaliczana do grona miast przychylnych przedsiębiorcom” – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Dla uwiarygodnienia tej informacji do projektu uchwały załączono stawki obowiązujące w sąsiednich gminach w 2019 i 2020 r. Z danych wynika, że stawki podatku od nieruchomości w Niepołomicach, Myślenicach, Wieliczce, Brzesku, Dobczycach i gminie Bochnia są w zdecydowanej większości wyższe niż w Bochni.

„Przy ustalaniu wysokości stawek podatkowych wzięto pod uwagę możliwości finansowe mieszkańców oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale również narastające finansowe potrzeby miasta, które chce sprostać oczekiwaniom mieszkańców miasta w realizacji zarówno zadań podstawowych takich jak: oświata, pomoc społeczna, jak również zadań inwestycyjnych poprawiających komfort życia lokalnej społeczności” – uzasadnili urzędnicy bocheńskiego magistratu.

– „W wyniku zaplanowanych zmian dochody bieżące budżetu miasta na rok 2021 wzrosną o kwotę ok. 1 400 000 zł. Do wykorzystania pozostaje jeszcze rezerwa w kwocie ok. 5 mln zł w przypadku zastosowania obowiązujących stawek maksymalnych” – dodano w uzasadnieniu.

Według szacunków w 2020 r. podatek od nieruchomości ma przynieść do budżetu Bochni ponad 23,6 mln zł (zdecydowana większość, bo ok. 18 mln zł to pieniądze od osób prawnych, spółek i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej). Zaproponowane stawki na 2021 r. mogłyby więc spowodować wzrost tej kwoty do ponad 25 mln zł, a w przypadku zastosowania najwyższych stawek nawet do ok. 30 mln zł.

Jakie stawki proponuje magistrat?

kategoriapodatek 2020 r. (zł/m2)propozycja 2021 r. (zł/m2)zmiana (%)
1) grunty dz. gospodarcza0,690,80+16
2) grunty pod jeziorami3,633,88+7
3) grunty pozostałe0,220,26+18
4) grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji1,021,09+7
5) budynki mieszkalne lub ich części0,540,58+7
6) budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej19,3020,65+7
7) budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym7,948,50+7
8) budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń2,943,15+7
9) garaże5,055,40+7
10) budynki na wł. potrzeby3,864,13+7
11) budynki pozostałe lub ich części wykorzystane na inne cele nie wymienionych w pkt. 9 i 106,246,68+7
12) budowle (% od wartości)2%2%0

Decyzja w tej sprawie należy do Rady Miasta Bochnia. Najbliższą sesję zaplanowano na 29 października.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia