R e k l a m a

Koronawirus w Urzędzie Miasta Bochnia. Kolejne ograniczenia

-

Z powodu stwierdzenia w ostatnich dniach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Miasta Bochnia zdecydowano o czasowym, całkowitym wyłączeniu z funkcjonowania ewidencji ludności oraz biura dowodów osobistych.

Urzędnicy przypominają, że nie obowiązuje już rejonizacja przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego, dlatego można go złożyć do urzędu dowolnej gminy w Polsce.

Urząd Miasta Bochnia nadal pracuje w systemie zamkniętym, ograniczając bezpośrednią obsługę mieszkańców.

Każdy z mieszkańców pomimo ograniczonego dostępu będzie miał możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem załatwiającym daną sprawę z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego (sprawy związane z urodzeniem dziecka, zgłoszeniem noworodka można załatwić dodatkowo drogą elektroniczną poprzez stronę www.obywatel.gov.pl);
  • kasy Urzędu Miasta czynne dla klienta bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia w holu Urzędu Miasta od godz. 7:30 do godz. 14:00.

W pozostałych, niecierpiących zwłoki sprawach (z wyłączeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych, które pozostają zamknięte) kontakt jest możliwy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem (centrala 14 61 49 100) poprzez stanowisko obsługi klienta utworzone w holu Urzędu Miasta – wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Rzeźnickiej.

Dodatkowo klienci Urzędu będą mogli załatwiać sprawy również zdalnie poprzez:

  • platformę elektroniczną ePUAP (www.obywatel.gov.pl);
  • telefonicznie (wykaz telefonów – bochnia.eu/miasto/kontakt-7/);
  • poprzez wysyłkę korespondencji pocztą (ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia);
  • poprzez umieszczenie korespondencji we wrzutni, która jest ustawiona w wejściu do Urzędu Miasta od strony ulicy Kazimierza Wielkiego (Dziennik Podawczy).

Wszelkie szczegółowe informacje nt. wydziałów i stanowisk oraz zakresu ich kompetencji, można znaleźć na stronie internetowej miasta www.bochnia.eu.

Opłaty można regulować bezpośrednio na konto Urzędu Miasta (nr: 82 1240 1431 1111 0010 0293 1790; odpady komunalne – nr: 76 1240 2294 1111 0010 9633 1975).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc