Pracownicy z jednostek Powiatu Bocheńskiego i Gminy Bochnia wspomogą sanepid

-

Przeszkoleni pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Bocheńskiego będą wspomagać Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni. Do pomocy zostanie również skierowanych troje stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Pomoc zaoferowały również samorządy gminne. Ma to usprawnić działania sanepidu.

Halina Bielec, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, zwróciła się o pomoc podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Powiatowego Sztabu Kryzysowego, zwołanego przez starostę bocheńskiego Adama Kortę. W posiedzeniu uczestniczyli również burmistrzowie, wójtowie oraz komendanci policji i straży.

Niestety sytuacja epidemiologiczna jest trudna, a wsparcie ciężko pracującego personelu sanepidu jest bardzo ważne – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Troje pracowników oraz troje stażystów rozpocznie pracę w tym tygodniu. Docelowo pomogą m.in. w sporządzaniu raportów, aktualizowaniu i wprowadzaniu danych do odpowiednich systemów. Wcześniej przejdą odpowiednie szkolenie w siedzibie inspekcji.

4 pracowników oddelegował do pomocy Sanepidowi także samorząd Gminy Bochnia. – To dwóch ratowników zatrudnionych w GOSIR oraz dwie pracownice z gminnych świetlic – przekazała Ewelina Makowska, zastępca wójta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

luty, 2023